Království papoušků

Poznejte papoušky zblízka

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

Provozovatelem Království papoušků (webové stránky www.kralovstvipapousku.cz) je Vlaďka
Kliková, IČO 61864188, se sídlem na adrese Křelovická 911/5, 101 00 Praha 10 – Uhříněves.
Telefon 604 608 777, e-mail: ara-kakadu@email.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a objednatelem služby v souvislosti nebo na základě objednávky zážitku (nebo-li kupní smlouvy) uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz.
 Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami. 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování
osobních údajů, které naleznete pod názvem Ochrana osobních údajů zde:
https://kralovstvipapousku.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Pro každý zážitek platí obchodní podmínky ze dne, kdy jste provedli objednávku zážitku s papoušky vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz,kde jste s nimi potvrdili i souhlas a které od nás obdržíte také e-mailem v elektronické podobě.
Nabídku zážitků průběžně obměňujeme a tím upravujeme i znění obchodních podmínek. 

1) Výběr druhu zážitku

Vyberte si dárkový poukaz s obrázky papoušků, s nimiž chcete mít kontaktní program a s nimiž se
chcete fotit a filmovat. To je v ceně vašeho zážitku.
Cena zážitků je uvedena na internetových stránkách  www.kralovstvipapousku.cz  u jednotlivých
obrázků dárkových poukazů. Cena je kupujícím uhrazena převodem na účet provozovatele na
základě faktury, kterou vám po obdržení vaší objednávky zašleme na e-mail. Na stejný e-mail vám
zašleme dárkový poukaz na zážitek s papoušky, který jste si v objednávkovém formuláři objednali
a přiložíme i obchodní podmínky, s kterými jste již při vyplnění objednávkového formuláře potvrdili
souhlas.

Při zážitku si můžete přikoupit focení s papoušky, kteří nejsou na obrázku vašeho dárkového
poukazu a tím nejsou v ceně vašeho zážitku. Umožníme to jen v případě, když se nepřekročí čas vašeho zážitku. 

 Je-li u vašeho zážitku bonus dětí zdarma, je to uvedeno v nabídce zážitků na našem webu v den objednání zážitku a také ve faktuře za váš zážitek.                                                                                                  Při objednání zážitku dnes získáte:                                                                                                                          ke 2 osobám  Bonus 1 dítě ZDARMA  - Classic, Super                                                                                     ke 2 osobám Bonus 1 až 3 děti ZDARMA  - Premium, All Inclusive                                                              Podmínkou získání bonusu dětí zdarma je dodržet 1 denní nebo 3 denní splatnost faktury a objednavatel zážitku nesmí nic dlužit za dříve objednaný zážitek.

Informace pro zážitky: Relax, Classic, Super, Premium a All Inclusive  

Dárkový poukaz na tyto zážitky s papoušky lze objednat pro 2 osoby, ke kterým si můžete v objednávkovém formuláři současně se zážitkem objednat další osoby.

150 Kč - za každou doprovodnou dospělou osobu nebo dítě od 2 do 17 let zaplacené současně se zážitkem, které nechtějí mít kontakt s papoušky a nechtějí se s nimi fotit (fotí obdarovaného nebo se jen dívají) 

500 Kč - za každou doprovodnou dospělou osobu nebo dítě od 2 do 17 let zaplacené současně se zážitkem, pro které chcete kontaktní program se stejnými papoušky, kteří jsou na vašem dárkovém poukazu

Cena za osoby navíc je stejná pro všechny druhy zážitků.                                                                        Dárkový poukaz si můžete nyní objednat se 2, 4, 5 nebo 13 papoušky. Se stejným počtem papoušků bude mít za 500 Kč kontaktní program i doprovodná osoba navíc.                                                                                                                                                                                                                                                      Pokud si doprovodné osoby objednáte dodatečně na 2. fakturu nebo až na začátku zážitku, cena za ně se řídí aktuálním ceníkem v den přiobjednání osob uvedeným níže v bodě 2a.

2) Ceník za dodatečné přiobjednání

Cena je dle ceníku platného v den, kdy si zaplatíte osoby navíc nebo papouška navíc nebo
přestup na jiný druh zážitku nebo prodloužení platnosti poukazu. 

2a) Osoby navíc zakoupené dodatečně na začátku zážitku nebo dodatečně na 2. fakturu:
Cena se řídí ceníkem platným v den přikoupení osob navíc, to je např. dnes:
300 Kč – za každou doprovodnou dospělou osobu nebo dítě od 2 do 17 let zakoupené k zážitku dodatečně, které nechtějí mít kontakt s papoušky a nechtějí se s nimi fotit (fotí obdarovaného nebo se jen dívají), cena je stejná pro všechny druhy zážitků
900 Kč - za každou doprovodnou dospělou osobu nebo dítě od 2 do 17 let zakoupené k zážitku dodatečně, pro které chcete kontaktní program se stejnými papoušky, kteří jsou na vašem dárkovém poukazu, cena je stejná pro všechny druhy zážitků                                                                                             750 Kč - za osobu bez kontaktního programu, která přestoupí na kontaktní program s papoušky, kteří jsou na jejich dárkovém poukazu (od částky 900 Kč jí odečteme 150 Kč, které již za ni byly zaplaceny přes fakturu)

2b) Rozšíření kontaktního programu vašeho zážitku o papoušky, kteří ve vašem zážitku nejsou.
300 Kč – papoušek navíc pro 1 osobu
Fotíte svými mobily nebo fotoaparáty. Papouška lze přiobjednat, jen pokud se to stihne v čase vašeho zážitku a pokud není na papouška chladno.

2c) Přestup z levnějšího druhu zážitku na dražší druh zážitku                                         Zaplatíte skutečný rozdíl cen zážitků za 2 osoby + poplatek 590 Kč za přestup 2 až 8 osob, které jste si objednali v původním zážitku.

. 400 Kč + 590 Kč - z Basicu (Po až So) pro 2 až 8 osob na Basic Weekend (soboty, neděle, svátky) pro 2 až 8 osob, se stejnými papoušky                                                                                                                                  

 . 1000 Kč + 590 Kč – z Classicu pro 2 až 8 osob na Super pro 2 až 8 osob (3 mladší ary, 2 kakadu)          . 2000 Kč + 590 Kč – z Classicu pro 2 až 8 osob na Premium pro 2 až 8 osob (4 starší ary, 1 kakadu)         . 1000 Kč + 590 Kč – ze Super pro 2 až 8 osob  na Premium pro 2 až 8 osob (4 starší ary, 1 kakadu)       . 4 000 Kč + 590 Kč – z Premium na 1 hod pro 2 až 8 osob na All Inclusive na 2 hod pro 2 až 8 osob (má o 8 papoušků více, jsou v něm všechny ary, kakadu a žaci, je o hodinu delší)                                                                                                                                                                                                                                  Dny a časy termínů, program zážitku a druhy papoušků, jsou podle nového zážitku.                         Platnost vašeho dárkového poukazu zůstane stejná jako u původního zážitku.                                       Počet objednaných osob s kontaktním programem s papoušky a počet osob, které se jen dívají, zůstane stejný, jako u původního zážitku.                                                                                                                              U přestupu se nevystavuje dárkový poukaz na nový druh zážitku, dokladem je faktura za přestup. Poukaz na nový druh zážitku lze vystavit a zaslat mailem za poplatek 50 Kč. 

Chcete-li přiobjednat osoby navíc, které nebyly objednány v původním zážitku, doplatíte je podle ceníku v bodě 2a pro osoby navíc dodatečně zakoupené. 

Na dárkovém poukazu je napsané, do kdy nejpozději musí být hotová rezervace termínu na zážitek s papoušky, např: (rezervace termínu do 4.4.2023). O přestup lze požádat nejpozději 7 dní před posledním dnem pro rezervaci.

Přestup umožníme jen v případě, že je pro zážitek, na který chcete přestoupit, dostatek volných termínů pro klienty, kteří si už zážitek dříve objednali a nepřestupují na něj. Napíšeme vám, které z volných termínů můžeme uvolnit pro přestup (např. nemůžeme klientům přestupem na jejich druh zážitku obsadit všechny soboty, neděle a prázdninové dny, musí zůstat volné termíny i pro ně). Přestup na jiný druh zážitku tedy můžeme umožnit jen klientům, kteří požádají nejdříve. Splatnost faktury je max 3 dny od vystavení faktury. O víkend se splatnost neprodlužuje. Po obdržení platby si vyberete z volných termínů pro nový druh zážitku. V případě nedodržení splatnosti faktury nebude přestup umožněn a nelze již žádat o přestup znovu.

2d) Prodloužení platnosti dárkového poukazu
700 Kč – o 10 dní u zážitků na 1 hod, 2 hod, 3 hod (nejkratší zážitky na 30 a 45 minut nelze prodloužit)
Vyberete si z volných termínů, které jsou ve dnech a hodinách určených pro Váš druh zážitku.
Tyto termíny pro váš druh zážitku jsou napsané v obchodních podmínkách, které objednavatel
zážitku obdržel současně s fakturou. Je třeba počítat s tím, že nejlepší dny a hodiny jsou již
obsazeny, např. většinou není možné prodloužit krátce před o 10 dní v červenci a v srpnu, kde je
v té době často již pro některý zážitek plno.  

O dodatečné prodloužení platnosti poukazu lze požádat jen písemně na mail ara-
kakadu@email.cz a to nejpozději 3 dny před skončením platnosti vašeho poukazu. Dodatečné
prodloužení umožníme, jsou-li v prodlouženém období volné termíny určené pro Váš druh zážitku.
Vystavíme vám fakturu s 3 denní splatností a v ní uvedeme volný termín, který jste si vybrali.
Platbu musíme obdržet na účet nejpozději v den splatnosti faktury a zároveň nejpozději 2 dny před
vaší novou rezervací, jinak nebude prodloužení umožněno a nelze již žádat znovu. 

U zážitků s platností dárkového poukazu do 1.10.2023 nelze platnost dárkového poukazu o 10 dní prodloužit, protože se venku již ochladí a neumožňujeme prodloužení do roku 2024. 

3) Rezervace a termíny pro individuální zážitky

a) Na dárkovém poukazu je uvedeno, do kdy dárkový poukaz platí. Je to
datum, do kdy lze váš zážitek nejpozději uskutečnit, pokud je v ten den ještě volný termín určený
pro váš druh zážitku. Nelze požadovat, že chcete mít termín rezervace po tomto datu. 

b) Na dárkovém poukazu je ve stejném místě také uvedeno, do kdy nejpozději musíte mít pro váš
zážitek již udělanou rezervaci. Toto datum neznamená, že v ten den máte o rezervaci poprvé
požádat, v ten den nejpozději musíte mít rezervaci již vyřízenou a písemně od nás potvrzenou na
konkrétní den a hodinu. 

c) Je pro vás výhodné požádat o rezervaci co nejdříve, abyste si mohli vybrat z co nejvíce volných
termínů určených pro váš druh zážitku. Čím později o rezervaci požádáte, tím méně volných
termínů budete mít na výběr. 

d) O rezervaci nelze požádat před obdržením celé částky za zážitek. Pokud je u objednaného
zážitku (nebo u dřívějšího zážitku pro stejné klienty) nějaký dluh, první platby jsou určeny na
uhrazení dluhu.

e) Až si budete chtít udělat rezervaci na zážitek, napište nám na mail ara-kakadu@email.cz, do
předmětu mailu napište slovo termín. V mailu uveďte jméno objednavatele zážitku, druh zážitku a číslo vašeho zážitku (je to číslo faktury, též ho uvádíme v předmětu mailů s objednavatelem zážitku). Váš zážitek najdeme v seznamu zážitků právě podle jeho čísla faktury.  

f) Zážitky probíhají každý rok v období od 20. dubna do 1. října, aby papouškům nebyla zima. 

g) Pokud by podle předpovědi počasí měly být v březnu, 1. až 19. dubna, v říjnu nebo začátkem
listopadu nějaké teplé dny, můžeme výjimečně povolit rezervaci i v těchto měsících. 

h) Každý rok začneme od 11.1. přijímat rezervace na období od 20. dubna do 1. října. 

i) Když se pro některý druh zážitku obsadí rezervacemi klientů nějaké dny a časy, stahujeme tyto
dny a časy na webových stránkách z nabídky. Z nabídky stahujeme i zážitky, které se už
vyprodaly. Tím je již nelze koupit, ani nelze zažádat o přestup na ně z vašeho jiného zážitku.

j) Pokud byl o nějaký druh zážitku velký zájem, hodně se ho prodalo a tím si už více termínů v
době jeho platnosti poukazu klienti obsadili, dáme do nabídky zážitků ten samý druh zážitku
s prodlouženou delší platností poukazu a přidáme mu navíc další časy zážitku, který zážitek
s kratší platností poukazu nemá, aby i zážitek později zakoupený měl možnost vybrat si z volných
termínů.

k) Termíny zážitků

 zážitek:  Classic s 3 ary a 1 kakadu - není v nabídce od 25.2.2023
Po, Út, St, Čt, Pá, So (není v neděli, není ve svátek)
20.4. až  30.4. - obsazeno
v květnu – v 11 hod, v 12 hod
1.6. až 7.7. – obsazeno

zážitek: Relax s mazlivými kakadu - 45 minut                                                                                                          pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle (není ve svátek)                                                                              v dubnu, v květnu, v červnu, v červenci - v 17 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                   zážitek: Classic - se 2 kakadu a 2 žaky - 1 hod                                                                                                          pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle (není ve svátek)                                                                               v květnu - v 14 hod                                                                                                                                                           v červnu, v červenci - v 12 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       zážitek: Super - 1 hod
zážitky zakoupené v roce 2023
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, svátky                                                                                  Zážitek Super z roku 2023 s platností poukazu do 1.10.2023 má navíc bonus, že je i v neděli a ve svátek a má mnohem více časů na výběr.
od 10.března do 19. dubna – jen za počasí vhodného pro papoušky
od 20. do 30. dubna – v 12 hod, v 14 hod, v 16 hod
v květnu – v 11 hod, v 12 hod, v 15 hod
v červnu, v červenci, v srpnu – v 10 hod, v 15 hod
v září – v 12 hod, 15 hod
zážitky zakoupené v roce 2022
     Po, Út, St, Čt, Pá, So (není v neděli, není ve svátek)
     od 20. do 30. dubna - obsazeno                                                                                                                                   v květnu – v 12 hod 

     v červnu – obsazeno
     v červenci a 1. srpna – v 14 hod (obsazeno)

zážitek: Premium - 1 hod
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, svátky
zážitky zakoupené v roce 2023
od 10.března do 19. dubna – jen za počasí vhodného pro papoušky
v dubnu – v 13 hod, v 15 hod                                                                                                                                       v květnu - 13 hod, v 16 hod
v červnu, v červenci, v srpnu – v 11 hod, v 16 hod
v září v 13 hod, 16 hod
zážitky zakoupené v roce 2022
     v dubnu, v květnu – v 13 hod 

     v červnu – v 11 hod
     v červenci a 1. srpna – v 14 hod (obsazeno) 

zážitek:  All Inclusive  - 2 hod   (doporučujeme věk od 5-ti let)
 pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, nedělesvátky
zážitky zakoupené v roce 2023
od 10.března do 19. dubna – jen za počasí vhodného pro papoušky
v dubnu, v květnu – v 13 hod, v 15 hod
v červnu, v červenci, v srpnu – v 10 hod, v 15 hod
v září v 12 hod, v 15 hod
      
 zážitky zakoupené v roce 2022
       v dubnu, v květnu  – v 13 hod 

       v červnu – v 11 hod
       v červenci a 1. srpna – v 14 hod (obsazeno) 

  Jsou-li jakékoli zážitky po sobě, na začátku a na konci se setkají.                                                                                                                                                                                                                                                                4) Příchod na akci + zdarma parkování v uzamčené zahradě před domem

a) Vcházíte nebo vjíždíte 5 minut před začátkem vaší rezervace. Nezvoňte, prosím,
dříve. Narušovalo by to zážitek s papoušky, který právě probíhá nebo nezbytnou péči o papoušky
před vaším zážitkem (jídlo, výměna vody, prolet). 

b) Auta nesmí stát na ulici, protože ulice Křelovická i Úpská je obytná zóna, kde se nesmí
parkovat. Na větším parkovišti v uzamčené zahradě přímo u domu si zdarma pohodlně
zaparkujete 1 až 2 osobní auta. V autě nesmí zůstat osoby ani zvířata. 

c) Posledních 10 minut zážitku na 1 hod a na 2 hod je určeno na odchod klientů, přeparkování
jejich auta a vystřídání s dalším autem klientů, na dání vody papouškům (u všech zážitků na 30 a na 45 minut jen posledních 5 minut). 

d) O zpoždění jednotlivých účastníků se zážitek neprodlužuje, ani nelze žádat náhradní termín. Za
čas, o který jste přijeli na zážitek později, se peníze nevrací.

5) Focení a filmování s papoušky

a) Fotíte svými fotoaparáty a mobily bez blesku. Předem si vše nastavte. Papoušci nebudou
znovu fotit nepovedené záběry. V ceně zážitků není, že bychom my zajišťovali focení klientů s
papoušky nebo tisk jejich fotografií nebo natáčení jejich videí s papoušky nebo že bychom lidem
po zážitku jejich fotky a videa dohledávali a posílali. My si zážitky fotíme a filmujeme především
dokumentárně, jak probíhají, že papoušci nejsou přetěžováni nebo unaveni a jen máloco z toho se nám
podaří dát na facebook nebo na youtube. Jakékoli dohledávání a rozesílání fotek a videí přes
úschovnu nebo maily by bylo na úkor péče o papoušky. 

b) Na focení a procházení s papoušky je pro vás výhodné mít pevné poutko na kalhotech
nebo na sukni. Na focení s papoušky je nejlepší bavlněné tričko s dlouhým rukávem nebo
bavlněná mikina. Ve svetru nelze fotit ani být v kontaktu s papoušky, je pro papoušky nebezpečný.
Nevhodné je oblečení červené, oranžové, žluté barvy nebo výrazné vzory, výrazné obrázky či
třpytky, které papouškům způsobují stres a odlétávají. K černé barvě v horní polovině těla mají
nedůvěru.

 c) Papoušky láká půjčit si, na co dosáhnou, např. knoflíčky, náušnice, klipsy, sponky, čelenky,
gumičky, korále, řetízky, přívěšky, náramky, prstýnky, hodinky, brýle. Prosím, před zážitkem s
papoušky si tyto věci schovejte. Nehradíme škodu za jejich poškození, půjčí-li si je nebo poškodí-li
je papoušek. Moc prosíme, berte ohled na papouška, mohl by si např. spolknutím náušnice nebo
řetízku vážně ublížit a mohl by i umřít. 

d) Neberte si na sebe drahé nebo nové oblečení. Zvolte, prosím, starší obyčejné oblečení,
nehradíme poškození. Nezodpovídáme za oblečení, peníze a věci, které si účastníci u nás odloží. 

e) Kamery umístěné na domě nejsou provozovány v rozporu s nařízením (EU) 2016/679. 

6) Další informace

a) Zážitky probíhají na zahradě nebo ve velkém stanu s velkými okny a odnímatelnými
postranicemi. Zážitek je nutné uskutečnit v době platnosti vašeho dárkového poukazu. Po
skončení platnosti poukazu je poukaz neplatný. S neplatným poukazem nelze zážitek uskutečnit
ani již nelze neplatný dárkový poukaz prodloužit. Pokud bychom měli v době výskytu koronaviru v
ČR zavřeno, všechny rezervace, které klienti již mají od nás písemně potvrzené na konkrétní dny
a hodiny s uskutečněním zážitku ve dnech, kdy by byla naše provozovna uzavřená, ZDARMA
přesuneme na jiné námi vyhlášené období. A to ZDARMA i v případě, že by těmto rezervacím
v době uzavření naší provozovny skončila platnost dárkového poukazu.

b) Objednavatel zážitku (nebo pokud jste zážitek darovali tak jen obdarovaný) zodpovídají za to, že si sami pohlídají jak konec platnosti poukazu uvedený na dárkovém poukazu, tak lhůtu pro udělání rezervace uvedenou na dárkovém poukazu, tak že si udělají včas rezervaci, tak že přijedou na termín, který si zarezervovali. Pokud nedodrželi termín uvedený na dárkovém poukazu pro udělání rezervace a tím ještě neměli pro svůj zážitek 1. rezervaci, můžeme jim povolit výjimku, pokud jsou ještě volné tyto termíny v době platnosti jejich dárkového poukazu:

Termíny pro ty, kteří si zapomněli udělat rezervaci:                                                                                  termíny na výjimku pro zážitek Basic a zážitky v Last minute                                                                                      od 2. května do 31. května Út, St, Čt v 11 hod                                                                                             termíny na výjimku pro zážitky Classic, Special, Relax, Super                                                                                    od 20. dubna do 31. května a 1. až 30. září Út, St, Čt v 12 hod                                                                        termíny na výjimku pro zážitky Premium, Exclusive                                                                                                     od 20. dubna do 31. května a 1. až 30. září  Út, St, Čt v 13 hod                                                                     termíny na výjimku pro zážitek All Inclusive Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne, svátky                                                          v dubnu, v květnu, v září - denně v 13 hod                                                                                                                 v červnu, v srpnu - denně v 11 hod

Termín na výjimku pro opožděnou rezervaci se řídí termíny pro výjimku uvedenými v obchodních podmínkách v den, kdy od vás obdržíme mailem vyplněnou níže přiloženou žádost o povolení výjimky pro opožděnou rezervaci.                                                                                                                                               Termín na výjimku nelze mít v červnu, v červenci a v srpnu, kdy je nejvíce žádostí o rezervaci.      Termín na výjimku nelze mít v pátek, v sobotu, v neděli a ve svátek, kdy je nejvíce žádostí o rezervaci. Nelze požadovat jiné hodiny.

Dárkový poukaz lze u zážitků na 1 hod a 2 hod za příplatek prodloužit dle bodu 2 obchodních podmínek (dny a časy zde uvedené u výjimky se nezmění). Nelze žádat vrácení peněz. Tento bod se netýká klientů, kteří si už 1. rezervaci stihli včas udělat v termínu uvedeném na jejich dárkovém poukazu a např. ji pro nemoc za storno poplatek zrušili, ti si samozřejmě mohou vybrat 2. termín rezervace ze všech volných termínů pro jejich druh zážitku v době platnosti jejich poukazu.

Okopírujte si žádost, vyplňte ji a odešlete nám ji na mail ara-kakadu@email.cz 

Dnes ………….žádám o povolení výjimky pro opožděnou rezervaci podle obchodních podmínek
bodu 6b, pokud je ještě volný termín pro můj druh zážitku uvedený v bodu 6b, v době platnosti
mého poukazu. Číslo faktury……….., jméno objednavatele zážitku ……….., jméno obdarovaného
………, mobil obdarovaného(u dítěte mobil rodiče)………

c) Pokud v zarezervovaný den a hodinu na zážitek nepřijedete nebo zapomenete, že jste měli
rezervaci, váš zážitek propadne, na další termín již není nárok. Peníze se nevrací. 

d) Nerozesíláme upomínky, že za několik dní dárkový poukaz propadne, že ještě nemáte
rezervaci, ani že se blíží den vaší rezervace. Nerozesíláme upozornění, že jste na rezervaci
nepřijeli, že jste na ni asi zapomněli. 

e) Zakoupené dárkové poukazy nelze vracet. Žádnou část peněz za ně, ani za chybějící osoby,
nevracíme. Neumožňujeme žádné jiné výjimky z jakýchkoli důvodů. 

f) Při porušení těchto podmínek nám, prosím, nepište maily typu, chci se poradit .., nevím si
rady…, mám velkou prosbu…, mám velký problém …… zapomněl jsem na rezervaci, nepřijel
jsem, chtěl bych jiný termín…. 

g) Na jakékoli maily obsahující sprostá slova, urážlivé nebo napadající výrazy vůbec
neodpovídáme. 

h) Majitelé papoušků si vyhrazují právo změnit termín rezervace a ZDARMA ho přesunout na jiný
termín:
– vyhodnotí-li majitelé, že nízká nebo vysoká teplota by mohla ohrozit zdraví papoušků
– vyhodnotí-li majitelé, že výskyt covidu by mohl ohrozit je nebo papoušky, že objekt uzavřou
– vyhodnotí-li majitelé, že z důvodu válečného napětí je potřeba papoušky ochránit (např. převést
na čas někam do bezpečí)
– budeme-li mít nějaká omezení z důvodu výskytu ptačí chřipky v České republice
– onemocní-li papoušci nebo majitelé papoušků
– v případě úrazu majitelů papoušků
– je-li termín rezervace v den, kdy mají majitelé s papoušky charitativní akci nebo televizní, filmové
nebo reklamní natáčení
Klient si vybere jiný termín z volných termínů ve dnech a hodinách určených pro jeho druh zážitku
v době platnosti jeho poukazu. Pokud měl klient svoji první rezervaci v sobotu nebo v neděli, vždy se při termínu druhé rezervace dle bodu 6h snažíme nabídnout klientovi 2. termín v sobotu nebo v neděli, pokud ještě volné termíny v časech pro jeho druh zážitku v době platnosti poukazu jsou. Změny rezervací dle bodu 6h se vyřizují vždy přednostně, dříve než změny rezervace dle bodu 7.

i) Pokud by se nějaký papoušek (papoušci) nemohl zážitku zúčastnit, umožníme klientovi, aby si
místo něho vybral jiného papouška. 

j) Odesláním objednávkového formuláře klient souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými na
stránkách www.kralovstvipapousku.cz a s textem o ochraně osobních údajů uveřejněným rovněž
na stránkách www.kralovstvipapousku.cz

7) Storno poplatek za zrušení rezervace

Možnost pro ty, kterým se nehodí termín jejich závazné rezervace, kteří nechtějí zážitek
stornovat a chtějí ho jen přesunout na jiný termín. 

Pro storno poplatek platí obchodní podmínky ze dne, kdy jsme vám vystavili fakturu a s ní vám
mailem zaslali obchodní podmínky. 

Storno poplatek je stejný pro všechny zážitky na 30 minut, na 45 minut, na 1 hod, 2 hod, 3 hod.

O zrušení rezervace požádejte na mail ara-kakadu@email.cz s použitím zde uveřejněné
žádosti, aby šel určit den a čas zažádání.

Nelze žádat telefonicky, ani sms, ani na fb, ani pouhým mailem bez vyplnění a odeslání žádosti
dle zde níže uvedeného vzoru.
Zaplacením storno poplatku za zrušení rezervace s možností dalšího termínu se neprodlužuje
původní platnost vašeho dárkového poukazu, ani nelze získat zpět peníze za zážitek. Tím pro vás
není výhodné, když si vyberete termín 1. rezervace s uskutečněním zážitku v posledních 10-ti
dnech platnosti vašeho poukazu.

Storno poplatek musíme obdržet na konto do 5 dní od požádání o zrušení rezervace (o
víkend se lhůta neprodlužuje). Storno poplatek klient zaplatí v den odeslání žádosti o zrušení
rezervace, tím musí dojít na konto v ten den nebo následující den, v případě odeslání v pátek
musí dojít nejpozději v pondělí, což je 3. den. Zbývající 4. a 5. den je tam jen do rezervy. Nedojde-
li platba na konto do 5 dní od odeslání žádosti o zrušení rezervace, je zřejmé, že klient nedodržel
podmínky žádosti, tím bude žádost o nový termín zamítnuta a nelze již žádat znovu. Pokud
obdržíme storno poplatek na konto déle než do 5 dní od odeslání vaší žádosti, storno poplatek
bude určen jen za zrušení rezervace a nelze již získat nový termín zážitku.

Možnosti zrušení rezervace: 

a) ZDARMA – je-li vaše rezervace ve dnech, kdy máme z vážných důvodů zavřeno (např.
kdybychom měli zavřeno z nařízení vlády v nouzovém stavu nebo z důvodu válečného napětí
nebo z důvodu výskytu covidu a jiné). Vyhlásíme náhradní období, ve kterém si zdarma všichni
mohou udělat novou rezervaci ve dnech a hodinách, kdy probíhá jejich zážitek.

b) 290 Kč – zrušíte-li svoji závaznou rezervaci nejpozději 1 až 48 hodin od našeho odeslání
potvrzení závazné rezervace (např. jste zjistili, že termín, který jste žádali závazně zarezervovat,
se někomu z vás už nehodí). Pokud byste rušili rezervaci 5 a méně dní před uskutečněním
zážitku, tento bod nelze použít.

 c) 490 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 5 dní před začátkem rezervace, získáte při
včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro váš druh zážitku v době platnosti vašeho
poukazu

 d) 790 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 5 hod před začátkem rezervace, získáte při
včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro váš druh zážitku v době platnosti vašeho
poukazu

 Na dárkovém poukazu není uvedeno jméno, aby ho objednavatel nebo obdarovaný mohli dát
komukoli jinému, když někdo onemocní nebo má úraz nebo je po operaci nebo je hospitalizován
nebo potřebuje vzít službu za kolegu nebo má jakýkoli jiný důvod. Pokud jste rezervaci ještě podle
bodu 7a až 7e nezrušili, máte možnost si ZDARMA změnit osoby, které přijedou na vaši
rezervaci místo vás. Minimální věk 2 roky. U Last Minute Zážitku pro děti za vysvědčení,
který je určen pro děti od 7 do 17 let, lze vyměnit dítě jen za dítě od 7 do 17 let. 

Okopírujte si žádost, vyplňte ji a odešlete nám ji na mail ara-kakadu@email.cz

Dne ……  žádám o zrušení rezervace dne …… 2023 od …… hod. Žádám podle bodu 7
písmena ….. Jméno objednavatele zážitku ………………, jméno
obdarovaného ………………., číslo mobilu obdarovaného ……………… Současně dnes posílám
na konto  274856279/0300 storno poplatek ………. Kč za zrušení rezervace.
 (Do žádosti nám
nepište žádný další termín rezervace, který byste chtěli).

 Umožňujeme všem klientům, že mohou žádat z jakéhokoli důvodu, proto nám do žádosti důvody
neuvádějte.
Důvody nebudeme posuzovat. Okamžikem, kdy vám na žádost odpovíme, že jsme ji
od vás obdrželi, vrátíme váš termín zpět do nabídky pro ostatní klienty. Tím tento termín už
nebude vaší rezervací. 

Po obdržení storno poplatku na konto ve stanovené lhůtě si vyberete z volných termínů nový
termín pro váš druh zážitku tak, aby se zážitek uskutečnil v době platnosti vašeho
poukazu. Před obdržením platby si nelze napsat o konkrétní termín zážitku ani do obdržení platby nelze jakýkoli termín podržet.
Můžeme vám jen napsat, zda jsou 1 až max 3 termíny, o který máte zájem, volné.

Je třeba počítat s tím, že v době, kdy jste si udělali Vaši 1. rezervaci, bylo o dost více volných
termínů na výběr, z nichž si klienti více termínů do storna Vaší rezervace už obsadili. Tím si 2.
termín každý vybírá jen ze zbývajících volných termínů (pro jeho druh zážitku, v době platnosti
jeho dárkového poukazu), kdy už mohou být pro některý druh zážitku sobotní, nedělní nebo
prázdninové termíny obsazeny. 

 8) Zážitek bez náhrady propadne 

a) Přijede-li na zážitek osoba s teplotou od 37.0 stupňů nebo s příznaky covidu, s virosou,
chřipkou, s angínou, s oparem nebo osoba, která smrká, kašle nebo kýchá, bude ze zážitku
okamžitě poslána pryč. Vyhrazujeme si právo rozhodnout, zda odejdou i osoby, které s ní přišly.
b) Nezrušíte-li rezervaci písemně mailem s použitím výše uvedeného vzoru v bodě 7 nebo na
rezervaci nepřijedete.
c) Zrušíte-li rezervaci méně než 5 hod před začátkem vaší rezervace.
d) Neobdržíme-li na konto výše uvedený storno poplatek do 5 kalendářních dnů od odeslání vaší
žádosti mailem (nelze již žádat znovu). Bez uhrazení storno poplatku nebude dán jiný termín
zážitku. Důvody zrušení rezervace neposuzujeme.
e) Pokud svůj zážitek stornujete, např. když nechcete zaplatit storno poplatek za zrušení vaší
závazné rezervace s možností získání náhradního termínu.
f) V poslední den platnosti dárkového poukazu ve 23.59 hod. 

9) Zážitků se z důvodu bezpečnosti nemohou účastnit

-jakákoli zvířata
-osoby s jakýmikoli příznaky covidu, s virosou, s chřipkou, s angínou, s rýmou, s kašlem,
s opary, se střevními potížemi, s teplotou nad 37° C, s projevy kýchání
– astmatici a osoby s alergií projevující se smrkáním, kašláním, kýcháním
– osoby pod vlivem alkoholu nebo drog
– děti do 2 let (zážitek je pro ně nevhodný, není zde prostor, kde by mohly počkat)
– osoby, které zážitek jakkoli narušují ( např. provokativně se snaží učit papoušky sprostá nebo
nevhodná slova nebo bezohledně mluví v přítomnosti papoušků sprostě, zcela ignorují, že
papoušek by stejným slovem mohl pak pojmenovat nějaké dítě)
– Při porušení zde stanovených podmínek se peníze za odchod výše uvedených osob nevrací,
náhradní termín se neposkytuje.

– Papoušky nelze dávat na ruce s exémy, lupenkou, boláky, otevřenými ránami, škrábanci,
plísněmi, bradavicemi, ani nelze papoušky hladit.

– Na zahradě a ve stanu chodíte ve svých botech. Pokud je zážitek v prostoru, kde papoušci chodí
po trávě, chodíte v našich desinfikovaných pantoflích, aby nedošlo ke kontaminaci trávy, kterou
papoušci na zemi ožírají.  

10) Právo klienta na odstoupení od smlouvy

a)  K uzavření smluvního vztahu (nebo-li kupní smlouvy) dojde v den, kdy vyplníte objednávku na
zážitek s papoušky na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz a kdy vám na e-mailovou adresu, )
kterou jste uvedli ve vaší objednávce, odešleme mail s názvem ,,Potvrzení přijetí objednávky.“

b) Co nejdříve vám zašleme mailem dárkový poukaz na zážitek s papoušky a fakturu. Platbu odešlete
příkazem z účtu.  

c) Při objednání zážitku s papoušky prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu na našich
webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz,
má objednavatel zážitku v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od objednávky zážitku s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy) odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od uzavření smluvního vztahu a získat zpět zaplacené peníze za zážitek s papoušky.
Vzor žádosti o odstoupení od objednávky zážitku s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy)
,v zákonné lhůtě, je přiložen zde v bodě 10 níže. 

d) Odstoupení od objednávky zážitku s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy) v písemné podobě
nám můžete doručit např. e-mailem na adresu ara-kakadu@email.cz, což je nejrychlejší
způsob. Nevyžadujeme doručení doporučeným dopisem. V případě dodržení zákonem
stanovené 14 denní lhůty od uzavření smluvního vztahu, klientovi vrátíme celou částku uvedenou
ve faktuře, kterou zaplatil a objednávka zážitku s papoušky (nebo-li kupní smlouva) se od počátku ruší.

e) Pokud klient nezažádá o odstoupení od objednávky zážitku s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy)
nejpozději v zákonem stanovené 14 denní lhůtě, zaplatí celou částku uvedenou ve faktuře.
Výjimky nepovolujeme. Dojde-li k prodlení splatnosti faktury, zašleme klientovi na mail, který
uvedl v objednávce, upozornění, aby uhradil do 3 dnů dlužnou částku za zážitek
s papoušky. V případě, že dlužnou částku od klienta neobdržíme na konto do 5-ti dní od odeslání
upozornění, dlužná částka se navýší o úroky z prodlení, které se počítají v souladu se
zákony v ČR. V případě, že klient dlužnou částku neuhradí, navýší se jeho dlužná částka
ještě o částky za upomínky (1. upomínka je 100 Kč, 2. upomínka je 200 Kč, třetí a další
upomínka je po 500 Kč), dále o částku za dopis(y) právníka a o částky za právní zastupování právníkem.
Délka platnosti dárkového poukazu se při opožděném zaplacení neprodlužuje. 

f) Zdůrazňujeme, že objednávkový formulář na zážitky s papoušky uveřejněný na stránkách
www.kralovstvipapousku.cz je závazný. Je na stránkách pojmenovaný: ,,Závazný objednávkový formulář,“ aby nemohlo dojít k omylu. Pokud není ve vašich možnostech zážitek v době splatnosti faktury uhradit, zážitek si neobjednávejte. Zneužitím formuláře byste měli zbytečné zde výše uvedené náklady. Za případné srandičky dětí nesou odpovědnost jejich rodiče. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy – ZDE:
Adresát:
Společnost: Království papoušků
Internetový obchod: www.kralovstvipapousku.cz
Provozovatel: Vlaďka Kliková
IČ: 61864188
Sídlo: Křelovická 911/5, Praha 10, 104 00
mobil a Email: 604 608 777,  ara-kakadu@email.cz
Spotřebitel:
jméno a příjmení:
mobil a Email:
adresa:
konto, ze kterého byl dárkový poukaz na zážitek s papoušky zaplacen:
datum objednání dárkového poukazu na zážitek s papoušky:

 Oznamuji, že tímto odstupuji od objednávky dárkového poukazu na zážitek s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy uzavřené přes internet).

Datum:
Podpis spotřebitele:
Formulář vytiskněte, podepište a doručte nám.
Peníze, které jsme od vás obdrželi, vám zašleme zpět na stejný účet.

11) Odpovědnost za vady a jiné informace pro klienty

 Provozovatel je povinen zajistit osobě uvedené při rezervaci zážitku (příjemci zážitku) poskytnutí
služeb specifikovaných v popisu zážitku na internetových stránkách www.kralovstvipapousku.cz v
souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
Spotřebitel má právo na reklamaci z vadného plnění služeb a to bez zbytečného odkladu nejlépe
v průběhu poskytování služby, případně emailem na adrese ara-kakadu@email.cz
Odpovědnost za vady služeb se řídí Občanským zákoníkem § 1914 § 1916, § 1921, § 1923 a §
1924.
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe v průběhu
poskytování služby. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, po jejím ukončení
e‐mailem, či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu
služby spatřujete. Urychlí to postup reklamace. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy
nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. Při
reklamaci vám zašleme e-mailem potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám
zašleme na Vaši e-mailovou adresu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem
příjemce služeb. 

Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatele, v jejichž důsledku příjemce
služeb plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z
ceny těchto služeb.

Jste‐li spotřebitel a vznikne‐li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo,
máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz/informace-o-adr nebo na evropské
platformě, nabízející spotřebitelům informace k online mimosoudnímu řešení sporů vzniklých z
elektronického obchodu (ODR) na www.ec.europa.ue/consumers/odr.

 12) Program zážitků na 1 hod a 2 hod

Na našem webu kralovstvipapousku.cz zvolte v horním menu dárkové poukazy. Vyberte si dárkový poukaz s papoušky, které chcete mít ve svém zážitku. Klikněte na dárkový poukaz, zobrazí se vám informace k zážitku a je tam popsaný i program každého zážitku.

 13) Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní
úpravou občanského zákoníku.
Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na webových stránkách
provozovatele www.kralovstvipapousku.cz jsou výhradně jeho vlastnictvím nebo vlastnictvím stran
spolupracujících s provozovatelem, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo
používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
Fotografie a videa zobrazená na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz jsou ilustrační.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.3.2023 v 16.30 hod