Království papoušků

Poznejte papoušky zblízka

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.9.2023 v 17.40 hod  

Všeobecná ustanovení

Provozovatelem Království papoušků (webové stránky www.kralovstvipapousku.cz) je Vlaďka Kliková, IČO 61864188, se sídlem na adrese Křelovická 911/5, 101 00 Praha 10 – Uhříněves.
Telefon 604 608 777, e-mail: ara-kakadu@email.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a objednatelem služby v souvislosti nebo na základě objednávky zážitku (nebo-li kupní smlouvy) uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz.
 Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami. 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete pod názvem Ochrana osobních údajů zde:
https://kralovstvipapousku.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Pro každý zážitek platí obchodní podmínky ze dne, kdy jste provedli objednávku zážitku s papoušky vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz,kde jste s nimi potvrdili i souhlas. Následně ty samé obchodní podmínky od nás obdržíte současně s fakturou za zážitek s papoušky e-mailem v elektronické podobě. Nabídku zážitků průběžně obměňujeme a tím upravujeme i znění obchodních podmínek. 

1) Ceník zážitků a výběr druhu zážitku

. Vyberte si dárkový poukaz s obrázky papoušků, s nimiž chcete mít kontaktní program a s nimiž se chcete fotit a filmovat. To je v ceně vašeho zážitku. Objednáte-li si v objednávkovém formuláři další doprovodné osoby současně se zážitkem, mají také kontaktní program s papoušky zobrazenými na vašem dárkovém poukazu. Je-li u nějakého zážitku nyní v AKCI osoba zdarma, má opět stejný program. 

. Cena zážitků je uvedena na internetových stránkách www.kralovstvipapousku.cz u jednotlivých obrázků dárkových poukazů. V horním menu zvolte Ceník zážitků. Je tam i uvedeno, které zážitky si můžete právě teď koupit v AKCI. Cena je kupujícím uhrazena převodem na účet provozovatele na základě faktury, kterou vám po obdržení vaší objednávky zašleme na e-mail. Na stejný e-mail vám zašleme dárkový poukaz na zážitek s papoušky, který jste si v objednávkovém formuláři objednali a přiložíme i obchodní podmínky, s kterými jste již při vyplnění objednávkového formuláře potvrdili souhlas. Ve faktuře je napsáno, pro kolik osob jste si zážitek objednali. Pokud jste získali k vašemu zážitku v AKCI nějakou osobu zdarma, je to uvedeno ve faktuře.

. Při zážitku si můžete přikoupit focení s papoušky, kteří nejsou na obrázku vašeho dárkového poukazu a tím nejsou v ceně vašeho zážitku. Umožníme to jen v případě, když se nepřekročí čas vašeho zážitku a když je pro papoušky vhodné počasí.  

. Klienti, kteří si zážitek předem objednali přes objednávkový formulář umístěný na našem webu www.kralovstvipapousku.cz, kteří fakturu zaplatili příkazem z účtu, i si udělali včas rezervaci, mají termín sami pro sebe. V době jejich zážitku nejsou s nimi v celém areálu žádní cizí lidé. Pouze na začátku a na konci zážitku se klienti při střídání setkají. 

. Pokud někdo přijede na zážitek náhle bez rezervace nebo zážitek neměl předem zaplacený nejpozději den před zážitkem příkazem z účtu, umožníme mu zážitek, pokud máme zrovna v době jeho příjezdu volno. Zaplatí na začátku zážitku. Nemá však garantovaný vlastní termín jen pro sebe. Pokud přijede současně s ním nebo během jeho zážitku další zájemce, který také neměl zážitek předem zaplacený, tak umožníme zážitek oběma zájemcům buď ve stejnou dobu nebo jedni z nich počkají v areálu, až přijdou na řadu a dívají se na zážitek klientů, kteří přijeli před nimi a také neměli zážitek předem zaplacený.      

. Podmínkou získání osob zdarma je, že objednavatel zážitku nesmí nic dlužit za jakýkoli u nás objednaný zážitek a že v letech 2021 až 2023 žádný zážitek nezrušil. Na zážitku nesmí být přítomny děti mladší 3 let, proto nelze získat v AKCI zdarma dítě mladší 3 let.

. Za cenu 700 Kč nelze další osoby přiobjednat dodatečně. Pokud si doprovodné osoby objednáte dodatečně na 2. fakturu nebo až na začátku zážitku, cena za ně se řídí aktuálním ceníkem pro dodatečně objednané osoby, který je platný v den přiobjednání osob. Ceník pro dodatečné objednání je níže v bodě 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . Obchodní podmínky umožňují, že na začátku zážitku nám můžete říci, jaký program chtějí mít osoby, které jste získali v akci zdarma a jaký program chtějí mít osoby, které jste si přikoupili současně se zážitkem, zda jim máme dávat papoušky nastejno s obdarovaným nebo zda chtějí, abychom více papoušky dávali obdarovanému, aby si více užil nebo zda chtějí celý svůj kontaktní program s papoušky přenechat obdarovanému a sami se jen dívat nebo jen fotit ostatní.

2) Ceník za dodatečné přiobjednání                                                                                                           . Cena se řídí ceníkem platným v den přiobjednání.

. 300 Kč - vstup do voliéry pro 1 osobu (s papoušky, kteří jsou na vašem dárkovém poukazu)

. 400 Kč - papoušek navíc pro 1 osobu (který není ve vašem zážitku)

. 800 Kč - za 1 osobu navíc přikoupenou dodatečně (vybere si 2 papoušky z vašeho zážitku)

. 800 Kč - za prodloužení platnosti poukazu o 15 dní                                                                                    

. Vstup do voliéry není v ceně žádného zážitku, nelze ho objednat a zaplatit předem, protože je možný jen za hezkého počasí. Lze přiobjednat na začátku zážitku.                                                                                   . Papoušky navíc lze přiobjednat, pokud se to stihne v čase vašeho zážitku a pokud není na papoušky chladno.

. O dodatečné prodloužení platnosti poukazu lze požádat jen písemně na mail ara-kakadu@email.cz a to nejpozději 5 dní před skončením platnosti vašeho poukazu. Vystavíme Vám fakturu s 3 denní splatností a uvedeme v ní termín, který jste si vybrali. Vyberete si z volných termínů, které jsou ve dnech a hodinách určených pro Váš druh zážitku. Je třeba počítat s tím, že nejlepší dny a hodiny mohou být již obsazeny. Platbu musíme obdržet na účet nejpozději v den splatnosti faktury, jinak nebude prodloužení umožněno a nelze již žádat znovu. 

3) Rezervace a termíny pro individuální zážitky

. a) Na dárkovém poukazu je uvedeno, do kdy dárkový poukaz platí. Je to datum, do kdy lze váš zážitek nejpozději uskutečnit, pokud je v ten den ještě volný termín určený pro váš druh zážitku. Nelze požadovat, že chcete mít termín rezervace po tomto datu. 

. b) Na dárkovém poukazu je ve stejném místě také uvedeno, do kdy nejpozději musíte mít pro váš zážitek již udělanou rezervaci. Toto datum neznamená, že v ten den máte o rezervaci poprvé požádat, v ten den nejpozději musíte mít rezervaci již vyřízenou a písemně od nás potvrzenou na konkrétní den a hodinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .  c) Je pro vás výhodné požádat o rezervaci co nejdříve, abyste si mohli vybrat z co nejvíce volných termínů určených pro váš druh zážitku. Čím později o rezervaci požádáte, tím méně volných termínů budete mít na výběr, protože o zážitky s papoušky je velký zájem. Na jeden čas nemůžeme dát dvě rezervace na zážitky, protože u nás má každá dvojice nebo rodina předem zarezervovaný čas jen pro sebe a své blízké bez dalších cizích lidí v celém areálu. Např. když by bylo na dárkovém poukazu napsané, že rezervace má být do 15. března 2024, je třeba počítat s tím, že kolem 1. března 2024 zbydou na výběr nejméně žádané termíny pro váš druh zážitku, protože téměř všichni klienti si dělají rezervaci o dost dříve a tím velmi hodně termínů bude již obsazeno. Klienti nejdříve obsazují soboty, neděle a dny o prázdninách. Ti, kteří sice dodrží termín pro rezervaci uvedený na dárkovém poukazu, ale požádají o rezervaci mezi posledními, musí počítat s tím, že je třeba se zbylým volným termínům časově přizpůsobit.

d) O rezervaci nelze požádat před obdržením celé částky za zážitek. Pokud je u objednaného
zážitku (nebo u dřívějšího zážitku pro stejné klienty) nějaký dluh, první platby jsou určeny na uhrazení dluhu.

e) Až si budete chtít udělat rezervaci na zážitek, napište nám na mail ara-kakadu@email.cz, do
předmětu mailu napište slovo termín. V mailu uveďte jméno objednavatele zážitku, druh zážitku a číslo vašeho zážitku (je to číslo faktury, též ho uvádíme v předmětu mailů s objednavatelem zážitku). Váš zážitek najdeme v seznamu zážitků právě podle jeho čísla faktury.                                                                                                                                                                                                                                                        f) Zážitky probíhají každý rok v období od 20. dubna do 30. září, aby papouškům nebyla zima. Na celé toto období přijímáme rezervace, nečekáme na předpověď počasí.                                           Naopak na období od 1. března do 19. dubna nebo od 1. října do 15. listopadu můžeme povolit rezervaci jen v případě, že je na některé z těchto dnů pěkná předpověď počasí. Rerevaci na tyto chladné měsíce můžeme přijmout nejdříve 2 dny předem, 1 den předem nebo v ten den ráno, protože čekáme na aktuální předpověď počasí.

 g) Od 11.1.2023 přijímáme 1. termín rezervace na celé období od 20. dubna 2023 do 30. září 2023 a navíc ještě na období od 20. dubna 2024 do 31. května 2024 . Termín vaší rezervace musí být v době platnosti vašeho dárkového poukazu, ve dnech a časech určených pro váš druh zážitku dle bodu 3k.

Od 11.1.2024 začneme přijímat 1. termín rezervace na období od 20. dubna 2024 do 30. září 2024 a navíc ještě na období od 20. dubna 2025 do 31. května 2025. Termín vaší rezervace musí být v době platnosti vašeho dárkového poukazu, ve dnech a časech určených pro váš druh zážitku dle bodu 3k.

h) Pokud má někdo již 1. rezervaci a zruší ji dle bodu 7 např. z důvodu nemoci (nebo z jakéhokoli jiného důvodu), má v bodě 7 popsanou možnost, jak získat náhradní 2. termín. Také rezervace 2. termínu se řídí bodem 3g. Doporučujeme vám požádat o 2. rezervaci co nejdříve, protože při pozdějším požádání o 2. rezervaci je třeba počítat s tím, že zbylým volným termínům  pro váš druh zážitku je třeba se přizpůsobit.

i) Když se pro některý druh zážitku obsadí rezervacemi klientů nějaké dny a časy, průběžně stahujeme tyto dny a časy na webových stránkách z nabídky. Občas pro některý druh zážitku vyhlásíme místo stažených časů jiné časy, aby bylo více volných termínů na výběr pro klienty, kteří zážitek po změně termínů objednají, tito noví klienti budou mít nově vyhlášené termíny uvedené v obchodních podmínkách, které obdrží současně s fakturou. Z nabídky stahujeme i zážitky, které se už vyprodaly. 

j) Pokud byl o nějaký druh zážitku velký zájem, hodně se ho prodalo a tím si už více termínů v
době jeho platnosti poukazu klienti obsadili, dáme do nabídky zážitků ten samý druh zážitku např.
s prodlouženou delší platností poukazu nebo v jiné AKCI a přidáme mu navíc další časy zážitku, který zážitek zakoupený v předchozí AKCI nemá, aby i zážitek později zakoupený měl možnost vybrat si z volných termínů. . 

. k) Aby nedošlo k přetížení papoušků, u stejného druhu zážitku průběžně musíme vyhlašovat úplně jiné časy, aby zážitky byly pro papoušky příjemné. Zážitek, který jste zakoupili dříve, může mít tedy jiné termíny, než zážitek stejného druhu, který zakoupíte dnes.

. Každý z našich papoušků se velmi těší na lidi, chce si užít pozornost a obdiv lidí. Kdyby k lidem chodili v průběhu dne na zahradu stále stejní papoušci a jiní papoušci jen museli čekat bez lidí doma, byl by to pro čekající papoušky stres. Papoušci jsou velmi žárliví, mohli by se mezitím stresem a nudou oškubat. Pokud by naopak měli někteří papoušci více stejných zážitků úplně po sobě, mohli by se přetížit. Papoušci si potřebují mezi jednotlivými pro ně určenými zážitky odpočinout. Uvedu příklad ze srpna 2023, v 10 hod jdou na zahradu v zážitku Super 3 mladší arové s 2 kakadu, po nich v 11 hod jdou na zahradu v zážitku Premium 4 starší arové se 2 žaky. Zážitky probíhají každý den od pondělí do neděle, protože by nebylo v možnostech papoušků, aby měli zážitky jen v sobotu a v neděli nebo dokonce v sobotu a v neděli od rána do večera. Přetížili by se, nechodili by pak na zážitky rádi. Kdyby nikdo od pondělí do pátku za papoušky nepřišel, byli by smutní, nudili by se. Člověk se časově přizpůsobit dokáže, zvíře bohužel ne.                     

. Termíny zážitků dnes zakoupených      

. zážitek: Exclusive - 120 minut                                                                                                                          . od 3 let,  doporučujeme věk až od 5-ti let                                                                                                               . 7 arů, 2 kakadu, 3 žaci                                                                                                                                                 . termíny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, svátky                                                               . od 20. do 30. září 2023 - v 13 hod, v 14 hod, v 15 hod                                                                                        . od 20. do 30. dubna 2024 - v 12 hod, v 15 hod                                                                                                       . v květnu 2024 - v 12 hod, 15 hod                                                                                                                               . v červnu 2024- v 10 hod, v 15 hod                                                                                                                              . od 1. do 15. července 2024 - v 10 hod, v 14 hod                                                                                                        . od 16. do 31. července 2024 - v 14 hod                                                                                                                       . v srpnu 2024 - v 14 hod                                                                                                                                               . od 1. do 15. září 2024 - v 12 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . zážitek: Premium - 1 hod . od 3 let, doporučujeme věk až od 4 let 

. . 4 starší arové, 2 žaci                                                                                                                                                   . . pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, svátky                                                                           . od 20. do 30. září 2023 - v 13 hod, v 14 hod, v 15 hod, v 16 hod                                                                          . od 20. do 30. dubna 2024 - v 13 hod, v 16 hod                                                                                                      . v květnu 2024 - v 13 hod, 16 hod                                                                                                                                  . v červnu 2024 - v 11 hod                                                                                                                                             . od 1. do 15. července 2024 - v 9 hod, v 14 hod                                                                                                        . od 16. do 31. července 2024 - v 14 hod                                                                                                                       . v srpnu 2024 - v 14 hod                                                                                                                                                . od 1. do 15. září 2024 - v 11 hod   

zážitek: Super - 1 hod . od 3 let, ale doporučujeme věk až od 4 let 

. . 3 mladší arové, 2 kakadu a od 22.9.2023 v AKCI navíc 1 žako
. . pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, svátky                                                                          
 . od 20. do 30. září 2023 - v 13 hod, v 14 hod, v 15 hod, v 16 hod                                                                            . od 20. do 30. dubna 2024 - v 12 hod, v 15 hod                                                                                                       . v květnu 2024 - v 12 hod, 15 hod                                                                                                                                 . v červnu 2024 - v 10 hod                                                                                                                                           . od 1. do 15. července 2024 - v 9 hod, v 14 hod                                                                                                          . od 16. do 31. července 2024 - v 14 hod                                                                                                                      . v srpnu 2024 - v 14 hod                                                                                                                                              . od 1. do 15. září 2024 - v 11 hod

. zážitek: Classic - 45 minut - od 3 let                                                                                                                        . 1 ara, 1 kakadu, 1 žako                                                                                                                                                   . termíny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, svátky                                                             . od 20. do 30. září 2023 - v 12 hod, v 16 hod                                                                                                         . od 20. do 30. dubna 2024 - v 12 hod                                                                                                                        . v květnu 2024 - v 11 hod                                                                                                                                             . v červnu 2024 - v 9 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . 4) Příchod na akci + zdarma parkování v uzamčené zahradě před domem

a) Vcházíte nebo vjíždíte 5 minut před začátkem vaší rezervace. Nezvoňte, prosím, dříve. Narušovalo by to zážitek s papoušky, který právě probíhá nebo nezbytnou péči o papoušky před vaším zážitkem (jídlo, výměna vody, prolet). Odjíždíte opět 5 minut před koncem vaší rezervace.

b) Auta nesmí stát na ulici, protože ulice Křelovická i Úpská je obytná zóna, kde se nesmí
parkovat. Na větším parkovišti v uzamčené zahradě přímo u domu si zdarma pohodlně
zaparkujete 1 až 2 osobní auta. V autě nesmí zůstat osoby ani zvířata. 

c) O zpoždění jednotlivých účastníků se zážitek neprodlužuje, ani nelze žádat náhradní termín. Za čas, o který jste přijeli na zážitek později, se peníze nevrací.

5) Focení a filmování s papoušky

a) Fotíte svými fotoaparáty a mobily bez blesku. Předem si vše nastavte. Papoušci nebudou
znovu fotit nepovedené záběry. V ceně zážitků není, že bychom my zajišťovali focení klientů s
papoušky nebo tisk jejich fotografií nebo natáčení jejich videí s papoušky nebo že bychom lidem po zážitku jejich fotky a videa dohledávali a posílali. My si zážitky fotíme a filmujeme především dokumentárně, jak probíhají, že papoušci nejsou přetěžováni nebo unaveni a jen máloco z toho se nám
podaří dát na facebook nebo na youtube. Jakékoli dohledávání a rozesílání fotek a videí přes úschovnu nebo maily by bylo na úkor péče o papoušky. 

b) Na focení a procházení s papoušky je pro vás výhodné mít pevné poutko na kalhotech
nebo na sukni. Na focení s papoušky je nejlepší bavlněné tričko s dlouhým rukávem nebo
bavlněná mikina. Ve svetru nelze fotit ani být v kontaktu s papoušky, je pro papoušky nebezpečný.
Nevhodné je oblečení červené, oranžové, žluté barvy nebo výrazné vzory, výrazné obrázky či
třpytky, které papouškům způsobují stres a odlétávají. K černé barvě v horní polovině těla mají nedůvěru.

 c) Papoušky láká půjčit si, na co dosáhnou, např. knoflíčky, náušnice, klipsy, sponky, čelenky, gumičky, korále, řetízky, přívěšky, náramky, prstýnky, hodinky, brýle. Prosím, před zážitkem s papoušky si tyto věci schovejte. Nehradíme škodu za jejich poškození, půjčí-li si je nebo poškodí-li je papoušek. Moc prosíme, berte ohled na papouška, mohl by si např. spolknutím náušnice nebo řetízku vážně ublížit a mohl by i umřít. 

d) Neberte si na sebe drahé nebo nové oblečení. Zvolte, prosím, starší obyčejné oblečení,
nehradíme poškození. Nezodpovídáme za oblečení, peníze a věci, které si účastníci u nás odloží. 

e) Kamery umístěné na domě nejsou provozovány v rozporu s nařízením (EU) 2016/679. 

6) Další informace

. a) Zážitky probíhají na zahradě nebo ve velkém stanu s velkými okny a odnímatelnými
postranicemi. Zážitek je nutné uskutečnit v době platnosti vašeho dárkového poukazu. Po
skončení platnosti poukazu je poukaz neplatný. S neplatným poukazem nelze zážitek uskutečnit
ani již nelze neplatný dárkový poukaz prodloužit. Pokud bychom měli v době výskytu koronaviru v ČR zavřeno, všechny rezervace, které klienti již mají od nás písemně potvrzené na konkrétní dny a hodiny s uskutečněním zážitku ve dnech, kdy by byla naše provozovna uzavřená, ZDARMA přesuneme na jiné námi vyhlášené období. A to ZDARMA i v případě, že by těmto rezervacím v době uzavření naší provozovny skončila platnost dárkového poukazu.

. b) Objednavatel zážitku (nebo pokud jste zážitek darovali tak jen obdarovaný) zodpovídají za to, že si sami pohlídají jak konec platnosti poukazu uvedený na dárkovém poukazu, tak lhůtu pro udělání rezervace uvedenou na dárkovém poukazu, tak že si udělají včas rezervaci, tak že přijedou na termín, který si zarezervovali. Pokud nedodrželi termín uvedený na dárkovém poukazu pro udělání rezervace a tím ještě neměli pro svůj zážitek 1. rezervaci, můžeme jim povolit výjimku, pokud jsou ještě volné tyto termíny v době platnosti jejich dárkového poukazu:

Termíny pro ty, kteří si zapomněli udělat rezervaci: 

. Okopírujte si žádost, vyplňte ji a odešlete nám ji na mail ara-kakadu@email.cz 

Dnes ………….žádám o povolení výjimky pro opožděnou rezervaci podle obchodních podmínek bodu 6b, pokud je ještě volný termín pro můj druh zážitku uvedený v bodu 6b, v době platnosti mého poukazu. Číslo faktury……….., jméno objednavatele zážitku ……….., jméno obdarovaného ………, mobil obdarovaného(u dítěte mobil rodiče)………                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . termíny na výjimku pro opožděnou rezervaci pro zážitek Exclusive na 2 hod                                                  . od 20. do 30. dubna 2024 - Po, Út, St, Čt v 12 hod                                                                                                . v květnu 2024 - Po, Út, St, Čt v 12 hod                                                                                                                 . v červnu 2024 - Po, Út, St, Čt v 10 hod

  . termíny na výjimku pro opožděnou rezervaci pro zážitek Premium                                                               . od 20. do 30. dubna 2024 - Po, Út, St, Čt v 13 hod                                                                                                . v květnu 2024 - Po, Út, St, Čt v 13 hod                                                                                                                   . v červnu 2024 - Po, Út, St, Čt v 11 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . termíny na výjimku pro opožděnou rezervaci pro zážitek Super                                                                       . od 20. do 30. dubna 2024 -  Po, Út, St, Čt  v 12 hod                                                                                             . v květnu 2024 - Po, Út, St, Čt v 12 hod                                                                                                                    . v červnu 2024 - Po, Út, St, Čt v 10 hod

. termíny na výjimku pro opožděnou rezervaci pro zážitek Classic                                                                      . od 20. do 30. dubna 2024 - Po, Út, St, Čt v 12 hod 

. termíny na výjimku pro opožděnou rezervaci pro zážitek Relax                                                                          . od 20. do 30. dubna 2024 - Po, Út, St, Čt v 11.30 hod  

 Termíny na výjimku pro opožděnou rezervaci se řídí termíny pro výjimku uvedenými v obchodních podmínkách v den, kdy od vás obdržíme mailem vyplněnou výše přiloženou žádost o povolení výjimky pro opožděnou rezervaci. Je třeba počítat s tím, že nejlepší termíny si již obsadili klienti, kteří si udělali rezervaci včas do termínu uvedeném na dárkovém poukazu a že na výjimku pro opožděnou rezervaci zbydou vždy nejméně žádané termíny, kterým je třeba se časově přizpůsobit.                                                                                                                                                                                                                                               . Termín na výjimku pro opožděnou rezervaci na zážitky nelze mít jak v červenci a v srpnu, tak v pátek, v sobotu, v neděli a ve svátek, kdy je nejvíce žádostí o rezervaci.                                                            . Pro opožděnou rezervaci nelze požadovat termín v jiných dnech a časech než zde pro výjimku uvedených. Vyhlášené termíny pro výjimku, které si klienti obsadí, průběžně z webu mažeme. Pokud zažádáte o rezervaci tak opožděně, že před tím vyhlášené termíny na výjimku pro opožděnou rezervaci propadnou tím, že se neobsadí, není na jiný termín nárok.

 . Dárkový poukaz lze za příplatek prodloužit dle bodu 2 obchodních podmínek, jsou-li tam ještě volné termíny pro váš druh zážitku (dny a časy zde uvedené u výjimky se nezmění). Nelze žádat vrácení peněz. 

c) Pokud v zarezervovaný den a hodinu na zážitek nepřijedete nebo zapomenete, že jste měli rezervaci, váš zážitek propadne, na další termín již není nárok. Peníze se nevrací. 

d) Nerozesíláme upomínky, že za několik dní dárkový poukaz propadne, že ještě nemáte
rezervaci, ani že se blíží den vaší rezervace. Nerozesíláme upozornění, že jste na rezervaci
nepřijeli, že jste na ni asi zapomněli. 

e) Zakoupené dárkové poukazy nelze vracet. Žádnou část peněz za ně, ani za chybějící osoby,
nevracíme. Neumožňujeme žádné jiné výjimky z jakýchkoli důvodů. 

f) Při porušení těchto podmínek nám, prosím, nepište maily typu, chci se poradit .., nevím si
rady…, mám velkou prosbu…, mám velký problém …… zapomněl jsem na rezervaci, nepřijel jsem, chtěl bych jiný termín…. 

g) Na jakékoli maily obsahující sprostá slova, urážlivé nebo napadající výrazy vůbec
neodpovídáme. 

h) Majitelé papoušků si vyhrazují právo změnit termín rezervace a ZDARMA ho přesunout na jiný
termín:
– vyhodnotí-li majitelé, že nízká nebo vysoká teplota by mohla ohrozit zdraví papoušků
– vyhodnotí-li majitelé, že výskyt covidu by mohl ohrozit je nebo papoušky, že objekt uzavřou
– vyhodnotí-li majitelé, že z důvodu válečného napětí je potřeba papoušky ochránit (např. převést
na čas někam do bezpečí)
– budeme-li mít nějaká omezení z důvodu výskytu ptačí chřipky v České republice
– onemocní-li papoušci nebo majitelé papoušků
– v případě úrazu majitelů papoušků
– je-li termín rezervace v den, kdy mají majitelé s papoušky charitativní akci nebo televizní, filmové
nebo reklamní natáčení
Klient si vybere jiný termín z volných termínů ve dnech a hodinách určených pro jeho druh zážitku
v době platnosti jeho poukazu. Pokud měl klient svoji první rezervaci v sobotu nebo v neděli, vždy se při termínu druhé rezervace dle bodu 6h snažíme nabídnout klientovi 2. termín v sobotu nebo v neděli, pokud ještě volné termíny v časech pro jeho druh zážitku v době platnosti poukazu jsou. Změny rezervací dle bodu 6h se vyřizují vždy přednostně, dříve než změny rezervace dle bodu 7.

i) Pokud by se nějaký papoušek (papoušci) nemohl zážitku zúčastnit, umožníme klientovi, aby si
místo něho vybral jiného papouška. 

j) Odesláním objednávkového formuláře klient souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými na
stránkách www.kralovstvipapousku.cz a s textem o ochraně osobních údajů uveřejněným rovněž
na stránkách www.kralovstvipapousku.cz

7) Storno poplatek za zrušení závazné rezervace

Možnost pro ty, kterým se nehodí termín jejich závazné rezervace, kteří nechtějí zážitek
stornovat a chtějí ho jen přesunout na jiný termín. 

Pro storno poplatek platí obchodní podmínky ze dne, kdy jsme vám vystavili fakturu a s ní vám
mailem zaslali obchodní podmínky.  (Pokud někdo z vás chce využít obchodní podmínky v bodě 7, platné v den, kdy nám odešlete vyplněnou žádost o zrušení závazné rezervace, může je použít).

Storno poplatek je stejný pro všechny druhy zážitků.

O zrušení rezervace požádejte na mail ara-kakadu@email.cz s použitím zde uveřejněné
žádosti, aby šel určit den a čas zažádání.

Nelze žádat telefonicky, ani sms, ani na fb, ani pouhým mailem bez vyplnění a odeslání žádosti
dle zde níže uvedeného vzoru.

Storno poplatek zaplatíte příkazem z účtu v den odeslání žádosti o zrušení rezervace. Storno poplatek musíme obdržet na konto do 3 kalendářních dní od odeslání žádosti o zrušení rezervace. Je-li 3. den od odeslání žádosti o zrušení rezervace sobota nebo neděle, tolerujeme, když obdržíme platbu na konto v pondělí. Nedojde-li platba na konto v uvedené lhůtě, bude žádost o nový termín zamítnuta a nelze již žádat znovu. Pokud obdržíme storno poplatek na konto po zde stanovené lhůtě, bude storno poplatek určen jen za zrušení závazné rezervace a nelze již získat nový termín zážitku.

Možnosti zrušení rezervace: 

a) ZDARMA – je-li vaše rezervace ve dnech, kdy máme z vážných důvodů zavřeno (např.
kdybychom měli zavřeno z nařízení vlády v nouzovém stavu nebo z důvodu válečného napětí
nebo z důvodu výskytu covidu a jiné). Vyhlásíme náhradní období, ve kterém si zdarma všichni
mohou udělat novou rezervaci ve dnech a hodinách, kdy probíhá jejich zážitek.

b) 290 Kč – zrušíte-li svoji závaznou rezervaci nejpozději do 24 hodin od našeho odeslání
potvrzení závazné rezervace (např. jste zjistili, že termín, který jste žádali závazně zarezervovat,
se někomu z vás už nehodí). Pokud byste rušili rezervaci 5 a méně dní před uskutečněním
zážitku, tento bod nelze použít

 c) 490 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 7 dní před začátkem rezervace, získáte při včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro váš druh zážitku v době platnosti vašeho
poukazu

d) 690 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 3 dny před začátkem rezervace, získáte při včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro váš druh zážitku v době platnosti vašeho poukazu

e) 890 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 5 hod před začátkem rezervace, získáte při včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro váš druh zážitku v době platnosti vašeho poukazu

 f) 1290 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 1 hod před začátkem rezervace, získáte při
včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro váš druh zážitku v době platnosti vašeho
poukazu 

g) Závaznou rezervaci nelze zrušit bez uhrazení storno poplatku uvedeného v bodě 7. Pokud nebyl storno poplatek uhrazen ve výše uvedené lhůtě v bodě 7, tak zážitek propadne dle bodu 8e v den, na který máte od nás mailem potvrzenou závaznou rezervaci, jako kdyby se zážitek uskutečnil.                                Okopírujte si žádost, vyplňte ji a odešlete nám ji na mail ara-kakadu@email.cz            Dnes ……  ,žádám o zrušení závazné rezervace na den ……  od …… hod. Žádám podle bodu 7písmena ….. Jméno objednavatele zážitku ………………, jméno obdarovaného ………………., číslo mobilu obdarovaného ……………… Současně dnes posílám na konto  274856279/0300 storno poplatek ………. Kč za zrušení rezervace.  (Do žádosti nám nepište žádný jiný text, ani další termín rezervace, který byste chtěli).

. Po obdržení storno poplatku na konto zažádáte o nový termín rezervace co nejdříve. Nejpozději tak, aby vaše rezervace byla vyřízená, hotová nejpozději 20 dní od vašeho odeslání vyplněné žádosti o zrušení závazné rezervace na náš mail . Vyberete si ze zbývajících volných termínů určených pro Váš druh zážitku v době platnosti Vašeho dárkového poukazu. Při zažádání o 2. termín už v roce 2023 si vyberete  z volných termínů pro váš druh zážitku dle bodu 3g, to je od 20.4.2023 do 30.9.2023  a od 20.4.2024 do 31.5.2024. (Pokud někdo uhradil ve stanovené lhůtě stornopoplatek a jen si zapomněl nebo si nestihl vyřídit další rezervaci nejpozději do 20 dnů od odeslání žádosti o zrušení rezervace, má ještě možnost si požádat o výjimku pro opožděnou rezervaci dle bodu 6b, jsou-li tam ještě volné termíny pro váš druh zážitku, v době platnosti vašeho poukazu).

 . Zaplacením storno poplatku za zrušení rezervace s možností dalšího termínu se neprodlužuje původní platnost vašeho dárkového poukazu, ani nelze získat zpět peníze za zážitek. Tím pro vás není výhodné, když si vyberete termín 1. rezervace s uskutečněním zážitku v posledních 15-ti dnech platnosti vašeho poukazu.

 Na dárkovém poukazu není uvedeno jméno, aby ho objednavatel nebo obdarovaný mohli dát
komukoli jinému, když někdo onemocní nebo má úraz nebo je po operaci nebo je hospitalizován
nebo potřebuje vzít službu za kolegu nebo má jakýkoli jiný důvod. Pokud jste rezervaci ještě podle
bodu 7b až 7f nezrušili, máte možnost si ZDARMA změnit osoby, které přijedou na vaši
rezervaci místo vás. Minimální věk 3 roky.  

 Umožňujeme všem klientům, že mohou žádat z jakéhokoli důvodu, proto nám do žádosti důvody
neuvádějte.
Důvody nebudeme posuzovat. Okamžikem, kdy vám na žádost o zrušení závazné rezervace odpovíme, že jsme ji od vás obdrželi, vrátíme váš termín zpět do nabídky pro ostatní klienty. Tím tento termín už nebude vaší rezervací. 

Před obdržením platby si nelze napsat o konkrétní termín zážitku ani do obdržení platby nelze jakýkoli termín podržet. Můžeme vám jen napsat, zda jsou 1 až max 3 termíny, o které máte zájem, volné.

Je třeba počítat s tím, že v době, kdy jste si udělali Vaši 1. rezervaci, bylo o dost více volných
termínů na výběr, z nichž si klienti více termínů do storna Vaší rezervace už obsadili. Tím si 2.
termín každý vybírá jen ze zbývajících volných termínů (pro jeho druh zážitku, v době platnosti
jeho dárkového poukazu), kdy už mohou být pro některý druh zážitku sobotní, nedělní nebo
prázdninové termíny obsazeny. Doporučujeme vám požádat o 2. rezervaci co nejdříve po zaplacení storno poplatku, protože při pozdějším požádání o 2. rezervaci je třeba počítat s tím, že zbylým volným termínům pro váš druh zážitku je třeba se přizpůsobit.

 8) Zážitek bez náhrady propadne 

a) Přijede-li na zážitek osoba s teplotou od 37.0 stupňů výše nebo s příznaky covidu, s virosou,
chřipkou, s angínou, s oparem nebo osoba, která smrká, kašle nebo kýchá, bude ze zážitku
okamžitě poslána pryč. Vyhrazujeme si právo rozhodnout, zda odejdou i osoby, které s ní přišly.
b) Nezrušíte-li rezervaci písemně mailem s použitím výše uvedeného vzoru v bodě 7 nebo na
rezervaci nepřijedete.
c) Zrušíte-li závaznou rezervaci méně než 60 minut před začátkem vaší rezervace. Závaznou rezervaci nelze zrušit telefonicky, ani přes sms nebo fb. Dodržte popis v bodě 7.
d) Neobdržíme-li na konto výše uvedený storno poplatek za zrušení závazné rezervace do 3 kalendářních dnů od odeslání vaší žádosti mailem. Je-li 3. den od odeslání žádosti o zrušení rezervace sobota nebo neděle, tolerujeme, když obdržíme platbu na konto v pondělí. Bez uhrazení storno poplatku nebude dán jiný termín zážitku a nelze žádat znovu. Důvody zrušení rezervace neposuzujeme.
e) Závaznou rezervaci nelze zrušit bez uhrazení storno poplatku uvedeného v bodě 7. Pokud nebyl storno poplatek uhrazen ve lhůtě uvedené v bodě 7, tak zážitek propadne dle bodu 8e v den, na který máte od nás mailem potvrzenou závaznou rezervaci, jako kdyby se zážitek uskutečnil.
f) Pokud klient nemá rezervaci, tak dárkový poukaz propadne v poslední den platnosti dárkového poukazu ve 23.59 hod. 

9) Zážitků se z důvodu bezpečnosti nemohou účastnit

-jakákoli zvířata
-osoby s jakýmikoli příznaky covidu, s virosou, s chřipkou, s angínou, s rýmou, s kašlem,
s opary, se střevními potížemi, s teplotou nad 37° C, s projevy kýchání
– astmatici a osoby s alergií projevující se smrkáním, kašláním, kýcháním
– osoby pod vlivem alkoholu nebo drog
– děti do 3 let (zážitek je pro ně nevhodný, není zde prostor, kde by mohly počkat)
– osoby, které zážitek jakkoli narušují ( např. provokativně se snaží učit papoušky sprostá nebo
nevhodná slova nebo bezohledně mluví v přítomnosti papoušků sprostě, zcela ignorují, že
papoušek by stejným slovem mohl pak pojmenovat nějaké dítě)
– Při porušení zde stanovených podmínek se peníze za odchod výše uvedených osob nevrací,
náhradní termín se neposkytuje.

– Papoušky nelze dávat na ruce s exémy, lupenkou, boláky, otevřenými ránami, škrábanci,
plísněmi, bradavicemi, ani nelze papoušky hladit.

– Na zahradě a ve velkém stanu chodíte ve svých botech. Pokud je zážitek ve velké zahradní voliéře, kde papoušci chodí po trávě, chodíte v našich desinfikovaných pantoflích, aby nedošlo ke kontaminaci trávy, kterou papoušci na zemi ožírají.  

10) Právo klienta na odstoupení od smlouvy

a)  K uzavření smluvního vztahu (nebo-li kupní smlouvy) dojde v den, kdy vyplníte objednávku na
zážitek s papoušky na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz a kdy vám na e-mailovou adresu, )
kterou jste uvedli ve vaší objednávce, odešleme mail s názvem ,,Potvrzení přijetí objednávky.“

b) Co nejdříve vám zašleme mailem dárkový poukaz na zážitek s papoušky a fakturu. Platbu odešlete
příkazem z účtu.  

c) Při objednání zážitku s papoušky prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu na našich
webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz,
má objednavatel zážitku v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od objednávky zážitku s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy) odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od uzavření smluvního vztahu a získat zpět zaplacené peníze za zážitek s papoušky.
Vzor žádosti o odstoupení od objednávky zážitku s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy)
,v zákonné lhůtě, je přiložen zde v bodě 10 níže. 

d) Odstoupení od objednávky zážitku s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy) v písemné podobě
nám můžete doručit např. e-mailem na adresu ara-kakadu@email.cz, což je nejrychlejší
způsob. Nevyžadujeme doručení doporučeným dopisem. V případě dodržení zákonem
stanovené 14 denní lhůty od uzavření smluvního vztahu, klientovi vrátíme celou částku uvedenou
ve faktuře, kterou zaplatil a objednávka zážitku s papoušky (nebo-li kupní smlouva) se od počátku ruší.

e) Pokud klient nezažádá o odstoupení od objednávky zážitku s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy)
nejpozději v zákonem stanovené 14 denní lhůtě, zaplatí celou částku uvedenou ve faktuře.
Výjimky nepovolujeme. Dojde-li k prodlení splatnosti faktury, zašleme klientovi na mail, který
uvedl v objednávce, upozornění, aby uhradil do 3 dnů dlužnou částku za zážitek
s papoušky. V případě, že dlužnou částku od klienta neobdržíme na konto do 5-ti dní od odeslání
upozornění, dlužná částka se navýší o úroky z prodlení, které se počítají v souladu se
zákony v ČR. V případě, že klient dlužnou částku neuhradí, navýší se jeho dlužná částka
ještě o částky za upomínky (1. upomínka je 100 Kč, 2. upomínka je 200 Kč, třetí a další
upomínka je po 500 Kč), dále o částku za dopis(y) právníka a o částky za právní zastupování právníkem.
Délka platnosti dárkového poukazu se při opožděném zaplacení neprodlužuje. 

f) Zdůrazňujeme, že objednávkový formulář na zážitky s papoušky uveřejněný na stránkách
www.kralovstvipapousku.cz je závazný. Je na stránkách pojmenovaný: ,,Závazný objednávkový formulář,“ aby nemohlo dojít k omylu. Pokud není ve vašich možnostech zážitek v době splatnosti faktury uhradit, zážitek si neobjednávejte. Zneužitím formuláře byste měli zbytečné zde výše uvedené náklady. Za případné srandičky dětí nesou odpovědnost jejich rodiče. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy – ZDE:
Adresát:
Společnost: Království papoušků
Internetový obchod: www.kralovstvipapousku.cz
Provozovatel: Vlaďka Kliková
IČ: 61864188
Sídlo: Křelovická 911/5, Praha 10, 104 00
mobil a Email: 604 608 777,  ara-kakadu@email.cz
Spotřebitel:
jméno a příjmení:
mobil a Email:
adresa:
konto, ze kterého byl dárkový poukaz na zážitek s papoušky zaplacen:
datum objednání dárkového poukazu na zážitek s papoušky:

 Oznamuji, že tímto odstupuji od objednávky dárkového poukazu na zážitek s papoušky (nebo-li od kupní smlouvy uzavřené přes internet).

Datum:
Podpis spotřebitele:
Formulář vytiskněte, podepište a doručte nám.
Peníze, které jsme od vás obdrželi, vám zašleme zpět na stejný účet.

11) Odpovědnost za vady a jiné informace pro klienty

 Provozovatel je povinen zajistit osobě uvedené při rezervaci zážitku (příjemci zážitku) poskytnutí služeb specifikovaných v popisu zážitku na internetových stránkách www.kralovstvipapousku.cz v
souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
Spotřebitel má právo na reklamaci z vadného plnění služeb a to bez zbytečného odkladu nejlépe v průběhu poskytování služby, případně emailem na adrese ara-kakadu@email.cz
Odpovědnost za vady služeb se řídí Občanským zákoníkem § 1914 § 1916, § 1921, § 1923 a §
1924.
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe v průběhu
poskytování služby. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, po jejím ukončení e‐mailem, či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby spatřujete. Urychlí to postup reklamace. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. Při reklamaci vám zašleme e-mailem potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem příjemce služeb. 

Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatele, v jejichž důsledku příjemce služeb plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.

Jste‐li spotřebitel a vznikne‐li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz/informace-o-adr nebo na evropské
platformě, nabízející spotřebitelům informace k online mimosoudnímu řešení sporů vzniklých z
elektronického obchodu (ODR) na www.ec.europa.ue/consumers/odr.

 12) Program zážitků na 1 hod a 2 hod

Na našem webu kralovstvipapousku.cz zvolte v horním menu Ceník zážitků. Vyberte si dárkový poukaz s papoušky, které chcete mít ve svém zážitku. Klikněte na dárkový poukaz, zobrazí se vám informace k zážitku a je tam popsaný i program každého druhu zážitku, který byl v nabídce v den zakoupení vašeho zážitku. V průběhu jednotlivých měsíců nějaké zážitky z nabídky stahujeme a jiné zase přidáváme, aby zážitky byly stále příjemné pro papoušky a nedošlo k přetížení papoušků.

 13) Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní
úpravou občanského zákoníku.
Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na webových stránkách
provozovatele www.kralovstvipapousku.cz jsou výhradně jeho vlastnictvím nebo vlastnictvím stran spolupracujících s provozovatelem, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
Fotografie a videa zobrazená na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz jsou ilustrační.