Království papoušků

Exotické zážitky v Praze


      Obchodní podmínky

1. 
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
 1.1. Provozovatelem Království papoušků (webové stránky www.kralovstvipapousku.cz) (dále jen „web“)  je Pavel Klika, místem podnikání Křelovická 911/5, 101 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 710 57 749, tel. 604 608 777, e-mail: ara-kakadu@email.cz (dále jen „provozovatel“).    

1.2. Provozovatel zajišťuje poskytování služeb specifikovaných na internetových stránkách www.kralovstvipapousku.cz (dále jen „zážitek“ nebo „služba“) příjemci služby, kterým je buď osoba, která si zážitek objednala nebo/a osoba či osoby, které se zážitku účastní (dále jen „klient“ či „zákazník“). Službou se rozumí zejména osobní kontakt s papoušky a možnost se s nimi vyfotografovat či nafilmovat, kdy služba je poskytována v arálu provozovatele (dále jen „areál“).    

1.3.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a klientem v souvislosti nebo na základě objednávky zážitku (neboli kupní smlouvy) uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz.    

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění (dále jen „Zos“). 

1.5.  Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete pod názvem Ochrana osobních údajů zde:
https://kralovstvipapousku.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

1.6.  Pro každý zážitek platí obchodní podmínky ze dne, kdy jste provedli objednávku zážitku s papoušky vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz,kde jste s nimi potvrdili i souhlas. Následně ty samé obchodní podmínky od nás obdržíte současně se zálohovou fakturou za zážitek s papoušky e-mailem v elektronické podobě. Nabídku zážitků průběžně obměňujeme a tím upravujeme i znění obchodních podmínek. 

1.7. Odesláním objednávkového formuláře klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami a s textem o ochraně osobních údajů, které jsou uveřejněny na webu provozovatele. Současně s potvrzením objednávky obdrží klient tyto podmínky ve formátu PDF. 

2. Ceník služeb provozovatele a platební podmínky 

2.1. Aktuální ceny zážitků jsou uvedeny v ceníku na webu provozovatele jednotlivých dárkových poukazů, odkaz: www.kralovstvipapousku.cz/cenik-zazitku . Odkaz na ceník doplňkových služeb je zde: www.kralovstvipapousku.cz/cenik-sluzeb 

2.2. Jednotlivé zážitky je možné si zakoupit formou dárkových poukazů umístěných na webu, na nichž jsou vyobrazeni papoušci, s nimiž bude zajištěn osobní kontakt a možnost fotografování a filmování (dále jen „dárkový poukaz“). 

2.3. Po obdržení objednávky konkrétního dárkového poukazu bude klientovi zaslána provozovatelem zálohová faktura. Platba zálohové faktury je možná pouze bezhotovostním bankovní převodem. Po uhrazení faktury bude klientovi zaslán na klientem uvedený e-mail dárkový poukaz a konečná faktura (daňový doklad).  

2.4. Budou-li příjemcem služby osoby odlišné od osoby, která dárkový poukaz zakoupila, zavazuje se tato osoba seznámit tyto další příjemce služby s těmito podmínkami. 

2.5. V průběhu zážitku je možné si se souhlasem provozovatele dodatečně dokoupit možnost focení s papoušky, kteří nejsou zahrnuti v ceně zakoupeného zážitku. Dodatečné focení bude umožněno pouze v případě, bude-li pro konkrétního papouška vhodné počasí a nebude-li překročen čas zakoupeného zážitku.   

3. Podmínky realizace zážitku a bezpečnostní poučení 

3.1. Klientovi, který se dostaví do areálu bez předchozí rezervace termínu, bude umožněn zážitek pouze v případě, že bude mít provozovatel volnou časovou kapacitu. 

3.2. Podmínkou získání bonusu „osoba zdarma“  „děti zdarma“ ,,sleva pro dvojici" nebo ,,sleva pro další osobu" je, že klient v minulosti žádný zážitek nezrušil a že všechny předchozí objednávky klienta byly řádně uhrazeny. 

3.3. Zážitky jsou určeny pro dospělé nebo pro děti od 4 do 17 let. Přítomnost dětí mladších 4 let papoušky značně znervozňuje a stresuje, proto není vhodné, aby se děti mladší 4 let zážitků účastnily. Znemožňovalo by to plnohodnotný kontaktní program s papoušky pro ostatní účastníky. S dětmi mladšími 4 let papoušci kontaktní program zpravidla zcela odmítají. Vzhledem k tomu, že pro děti mladší 4 let nejsou zážitky v Království papoušků vhodné, tak  pro ně nelze využít AKCI s osobou zdarma, ani žádné jiné slevové akce či bonusy vyhlášené pro dvojici nebo pro další osoby, ani akci s možností koupení diváka.

3.4. Focení a filmování si zajišťuje sám klient nebo přítomní příjemci zážitku. Provozovatel focení a filmování klientů a účastníků zážitku nezajišťuje, neboť zajišťuje hladký průběh zážitku a má na starosti papoušky. 

3.5. Ceny a podmínky dalších služeb, které je možné přiobjednat, jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz/cenik-sluzeb. Jedná se například o vstup do voliéry, papoušek navíc, osoba navíc či prodloužení platnosti poukazu. Vstup do voliéry a papouška navíc lze přiobjednat pouze v průběhu zážitku, bude-li vhodné počasí a bude-li to možné stihnout v rezervovaném čase zážitku. 

3.6. Platnost dárkového poukazu umožňujeme prodloužit maximálně o 15 po sobě jdoucích kalendářních dní, jsou-li ještě v prodlouženém období volné termíny určené pro Váš druh zážitku. O dodatečné prodloužení platnosti poukazu požádejte prostřednictvím Formuláře na dodatečné přiobjednání a to nejpozději 5 dní před skončením platnosti poukazu. Formulář a aktuální ceník je uveden na www.kralovstvipapousku.cz/cenik-sluzeb

4. Rezervace termínu zážitku, druhy zážitků 

4.1. Rezervace termínů na rok 2024 přijímáme od 11.1.2024. Rezervace termínů na rok 2025 přijímáme od 11.1.2025. Platnost dárkového poukazu a datum, do kdy nejpozději je třeba mít již hotovou rezervaci, jsou uvedeny na dárkovém poukazu. Je tedy třeba o rezervaci požádat s předstihem před tímto datem. Zážitek lze uskutečnit nejpozději do skončení platnosti poukazu. Termín rezervace zážitku po skončení platnosti dárkového poukazu nelze poskytnout. 

4.2. Provozovatel doporučuje zarezervovat si termín zážitku co nejdříve po obdržení dárkového poukazu, aby měl klient na výběr z více volných termínů. Nejdříve klienti žádají o rezervaci v sobotu, v neděli, ve svátek a o letních v prázdninách. Klient, který nedodržel termín pro rezervaci, nedostane rezervaci v nejvíce žádaných termínech v sobotu, v neděli, ve svátek a o letních prázdninách. Pokud klient nedodrží termín napsaný na dárkovém poukazu, kdy již měla být rezervace hotová, může provozovatel klientovi umožnit výjimku pro opožděnou rezervaci, avšak pouze ve volných termínech ve všední dny v dubnu v 11 hod, v květnu v 10 hod a v září v 11 hod. Na výjimku pro opožděnou rezervaci nelze žádat jiné termíny. Termín na výjimku pro opožděnou rezervaci musí být v době platnosti poukazu, nelze žádat o prodloužení platnosti poukazu.

4.3. O rezervaci termínu zážitku je možné požádat vyplněním Rezervačního formuláře na webu umístněném na: https://kralovstvipapousku.cz/rezervace/ V žádosti o rezervaci termínu zážitku je třeba uvést druh zážitku, číslo zážitku (je to číslo faktury), jméno objednavatele zážitku (stejné jako ve faktuře) a jméno a příjmení obdarované osoby, její mobil a mail. (Je-li obdarovaný dítě, uvede se jen mobil a mail rodiče).

4.4. Zážitky probíhají pouze v období od 10. dubna do 30. září, aby papouškům nebyla zima. Na celé toto období provozovatel přijímá rezervace, nečeká na předpověď počasí. 

4.5. V období od 1. 3. do 9. 4. a od 1. 10. do 15. 11. umožní provozovatel rezervaci termínu pouze v případě předpovědi příznivých klimatických podmínek. 

4.6. Základní druhy zážitků, s uvedením délky trvání zážitku a obsazení účinkujících papoušků, jsou následující: 
Exclusive
- 2 hodiny - 7 arů, 2 kakadu, 3 žaci, termíny od pondělí do neděle, svátky 
Premium - 1 hodina - 4 starší arové, 2 žaci, termíny od pondělí do neděle, svátky 
Super - ​1 hodina - 3 mladší arové, 2 kakadu, 1 žako, termíny od pondělí do neděle, svátky                                                                                       Classic - 45 minut - 1 ara, 1 kakadu, 1 žako, termíny od pondělí do soboty, není v neděli, není ve svátek
Přesné časy termínů pro všechny druhy zážitků jsou uvedeny na https://kralovstvipapousku.cz/terminy/

4.7. Pokud se v zarezervovaný den a hodinu klient na zážitek nedostaví ani do 30 minut od začátku rezervace, zážitek bez náhrady propadne a na náhradní termín není nárok. O zpoždění účastníků se zážitek neprodlužuje. Za čas, o který jste přijeli na zážitek později a za část papoušků, kteří se zážitku kvůli zpoždění nestihnou zúčastnit, se peníze nevrací. 

4.8. Provozovatel nerozesílá upomínky, že za několik dní dárkový poukaz propadne, že ještě nemáte rezervaci, ani že se blíží den vaší rezervace. Provozovatel nerozesílá upozornění, že jste na rezervaci nepřijeli, že jste na ni asi zapomněli.  

4.9. Zakoupené dárkové poukazy nelze vracet. Žádnou část peněz za ně, ani za chybějící osoby, nevracíme.  

4.10. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit termín rezervace a ZDARMA ho přesunout na jiný termín v případě nevhodných klimatických podmínek pro papoušky (nevhodná teplota, silný vítr atd.), výskytu epidemie (např. ptačí chřipka atd.), z důvodu tzv. vyšší moci (např. stanné právo, válečný stav), z důvodu onemocnění papoušků či provozovatele, z důvodu účasti provozovatele na televizním, reklamním nebo filmovém natáčení. 

5. Průběh zážitku, focení a filmování 

5.1. Příchod na zážitek je 5 minut před začátkem Vaší rezervace. Nezvoňte, prosím, dříve, narušovalo by to zážitek s papoušky, který právě probíhá, nebo nezbytnou péči o papoušky před Vaším zážitkem (jídlo, výměna vody, prolet). Odjezd je opět 5 minut před koncem Vaší rezervace. 

5.2. Přijíždíte-li na zážitek automobilem, je třeba zabočit z ulice Křelovická před vrata k areálu a po otevření vstupní brány automobil zaparkovat na parkovišti na zahradě provozovatele. Parkování na ulici je zakázáno, neboť se jedná o obytnou zónu. 

5.3. Klient má možnost se s papoušky vyfotografovat či nafilmovat vlastními fotoaparáty či mobilními telefony, a to vždy bez blesku. Provozovatel focení a filmování nezajišťuje.  

5.4. Na focení a kontakt s papoušky doporučujeme mít pevné poutko na kalhotách nebo na sukni k uchycení karabiny od kšír papouška,  bavlněné tričko s dlouhým rukávem nebo bavlněnou mikinu. Svetr je zcela nevhodný, neboť papoušek si může o něj zachytit drápek. Nevhodné je oblečení červené, oranžové, žluté barvy nebo výrazné vzory, výrazné obrázky či třpytky, které papouškům způsobují stres a odlétávají. K černé barvě v horní polovině těla mají papoušci nedůvěru. Doporučujeme oblečení starší a obyčejné. Provozovatel neodpovídá za poškození oblečení. 

5.5. Papoušky nelze dávat na holé ruce s ekzémy, lupenkou, boláky, otevřenými ránami, škrábanci, plísněmi, bradavicemi, a klienti trpící těmito zdravotními indispozicemi se nemohou papoušků dotýkat holými částmi těla. 

5.6. Na zahradě a ve velkém stanu účastníci zážitku chodí ve vlastní vhodné obuvi. Pokud si klient přiobjedná vstup do zahradní voliéry, kde papoušci chodí po trávě, vstup je umožněn pouze v pantoflích zapůjčených provozovatelem, aby nedošlo k případné kontaminaci trávy, kterou papoušci na zemi ožírají.   

5.7. V průběhu zážitku papoušky láká půjčit si, na co dosáhnou, např. knoflíčky, náušnice, klipsy, sponky, čelenky, gumičky, korále, řetízky, přívěšky, náramky, prstýnky, hodinky, brýle. Prosím, před zážitkem s papoušky si tyto věci sundejte a uschovejte. Provozovatel neodpovídá za škodu za jejich poškození či ztrátu. Pokud by papoušek takový předmět nebo jeho část spolknul, mohl by si ublížit nebo uhynout. 

5.8. Zážitky probíhají buď na zahradě nebo ve velkém stanu s velkými okny a odnímatelnými postranicemi. Vstup do voliéry není standardní součástí zážitku. 

5.9 Pokud by se nějaký papoušek (papoušci) nemohl zážitku zúčastnit, provozovatel umožní klientovi, aby si místo chybějícího papouška za něho vybral jiného papouška. 

5.10. Vstup do zahrady a velkého stanu je bezbariérový.  

6. Stornopoplatky za zrušení závazné rezervace 

6.1. Pro zrušení závazné rezervace platí obchodní podmínky platné v době zakoupení dárkového poukazu. Storno poplatek je stejný pro všechny druhy zážitků. 

6.2. O zrušení rezervace je možné požádat níže přiloženou vyplněnou žádostí odeslanou na e-mailovou adresu ara-kakadu@email.cz, která je uvedená na na webu. V žádosti je třeba uvést den a hodinu původního rezervovaného termínu a výši storno poplatku uvedeného níže. Výše storno poplatku závisí na dni a hodině odeslání vyplněné žádosti na náš e-mail.

6.3. Storno poplatek je splatný bezhotovostním převodem v den odeslání žádosti o zrušení rezervace, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od odeslání žádosti o zrušení rezervace. Nedojde-li platba na účet provozovatele v uvedené lhůtě, bude žádost o nový termín zamítnuta a o nový termín již nelze žádat znovu. 

Stornopoplatky za zrušení závazné rezervace:  
a) ZDARMA – je-li důvod zrušení rezervace na straně provozovatele, je možné požádat o novou rezervaci bezplatně. 
b) 290 Kč – zrušíte-li svoji závaznou rezervaci nejpozději do 12 hodin od našeho odeslání potvrzení závazné rezervace. Pokud byste rušili rezervaci 5 a méně dní před uskutečněním zážitku, tento bod nelze použít.   
c) 490 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 7 dní před začátkem rezervace, získáte při včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro Váš druh zážitku v době platnosti vašeho poukazu. 
d) 690 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 3 dny před začátkem rezervace, získáte při včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro Váš druh zážitku v době platnosti vašeho poukazu. 
e) 890 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 5 hod před začátkem rezervace, získáte při včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro Váš druh zážitku v době platnosti vašeho poukazu   
f) 1290 Kč – zrušíte-li svou rezervaci nejpozději 2 hod před začátkem rezervace, získáte při včasném uhrazení storno poplatku další volný termín pro Váš druh zážitku v době platnosti vašeho poukazu.  

Okopírujte si žádost, vyplňte ji a odešlete nám ji na mail ara-kakadu@email.cz           
Dnes ……  ,žádám o zrušení závazné rezervace na den ……  od …… hod. Žádám podle písmena ….. Jméno objednavatele zážitku ………………, jméno obdarovaného ………………., číslo mobilu obdarovaného ……………… Současně dnes posílám na konto  272453767/0300 storno poplatek ………. Kč za zrušení rezervace.                                   (Do žádosti nám nepište žádný jiný text, ani další termín rezervace, který byste chtěli). 

6.4. Pokud nebyl stornopoplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, zážitek automaticky propadne v den, na který byla emailem potvrzena závazná rezervace, jako kdyby se zážitek uskutečnil.                                

  6.5. Po uhrazení stornopoplatku je třeba nejpozději do 14 dní požádat o nový termín rezervace zážitku a vybrat si ze zbývajících volných termínů určených pro váš druh zážitku v době platnosti vašeho poukazu. Je-li váš dárkový poukaz platný až do následujícího roku, rezervace termínů na následující rok začneme přijímat od 11. ledna následujícího roku.

6.6. Zaplacením stornopoplatku za zrušení rezervace s možností dalšího termínu se neprodlužuje původní platnost vašeho dárkového poukazu. 

6.7. Dárkový poukaz není vystaven na konkrétní jméno a jeho platnost tak není vázána na konkrétní osobu. Na základě dárkového poukazu si tak může rezervovat termín zážitku držitel poukazu, i když se jedná o osobu odlišnou od klienta. 

7. Propadnutí dárkového poukazu bez náhrady 

7.1. Dárkový poukaz propadá bez náhrady v případě, že se k zážitku osoby uvedené v závazné rezervaci bez včasného storna nedostaví, popř. zruší-li závaznou rezervaci v době kratší než 120 minut před začátkem rezervace. 

7.2. Dárkový poukaz propadá bez náhrady v případě, neobdrží-li provozovatel stornopoplatek za zrušení závazné rezervace do 3 kalendářních dnů od odeslání žádosti mailem. Připadá-li 3. den lhůty na den pracovního klidu, je lhůta zachována, obdržíme-li platbu den následující po tomto dni. 

7.3. Dárkový poukaz propadá bez náhrady v případě, že v době jeho platnosti nebyla provedena rezervace. 

7.4. Zážitku se z důvodu bezpečnosti nemohou účastnit zvířata (např. pes, kočka atd.), osoby s jakýmikoli příznaky respiračního či jiného nakažlivého onemocnění, např. covid, viróza, chřipka, angína, rýma, kašel, opar, stře vní potíže, teplota na d 37° C, astmatici a osoby s alergií projevující se smrkáním, kašláním, kýcháním, osoby pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek, osoby, které zážitek jakkoli narušují (např. se snaží učit papoušky sprostá nebo nevhodná slova nebo bezohledně mluví v přítomnosti papoušků sprostě, provokují papoušky nebo se k nim přes napomenutí chovají nevhodně). Provozovatel je oprávněn odmítnout takové osobě vstup na zážitek nebo takovou osobu ze zážitku vykázat mimo areál. 

7.5. V případech uvedených v čl. 7.4. dárkový poukaz propadá bez náhrady a náhradní termín provozovatel neposkytne.     

8. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Klient, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. To neplatí v případě uvedeném v článku 8.2. podmínek. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je k dispozici v bodě 8.3. 

8.2. V případě, že klient, který je spotřebitelem, požádá provozovatele o poskytnutí služby (zážitku) před uplynutím lhůty 14 dní od uzavření smlouvy ve smyslu ust. §1823 Občanského zákoníku, platí, že tímto výslovně žádá, aby mu provozovatel poskytl službu (zážitek) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Klient v takovém případě nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže mu byla služba (zážitek) poskytnuta před uplynutím lhůty dle první věty tohoto ustanovení. 

8.3. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy: 
adresát:
Pavel Klika
IČ: 710 57 749
Křelovická 911/5101 00 Praha 10 – Uhříněves
e-mail:  ara-kakadu@email.cz

spotřebitel:
jméno a příjmení:
mobil a email:
adresa:
číslo účtu: 

datum objednání dárkového poukazu na zážitek s papoušky:
Oznamuji, že tímto odstupuji od objednávky dárkového poukazu na zážitek s papoušky (neboli od kupní smlouvy uzavřené přes internet).
Datum:
Podpis spotřebitele:

Formulář vytiskněte, podepište a doručte nám buď poštou nebo e-mailem. Peníze, které jsme od vás obdrželi, vám zašleme zpět na stejný účet.  

9. Ostatní ujednání 

9.1. Zálohová faktura vystavená po objednání zážitku je splatná nejpozději v den splatnosti uvedený ve faktuře. 

9.2. Odeslaná objednávka je závazná.  

9.3. Objednávku osoby, která v minulosti neuhradila fakturu za závaznou objednávku, je provozovatel oprávněn odmítnout a takové osobě dárkový poukaz neprodat. 

10. Odpovědnost za vady poskytnutých služeb 

10.1. Provozovatel je povinen zajistit osobě uvedené při rezervaci zážitku (příjemci zážitku) poskytnutí služeb specifikovaných v popisu zážitku na internetových stránkách www.kralovstvipapousku.cz v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Klient má právo na reklamaci z vadného plnění služeb, a to buď v průběhu poskytování služby, nebo písemně poštou či emailem na e-mailovou adresu provozovatele. Odpovědnost za vady poskytnutých služeb se řídí ust. § 1914 odst. 1 a 2, § 1916 odst. 1 písm. a), c), § 1921 odst. 1, § 1923 a § 1924 obč. zák. 

10.2. Při uplatnění reklamace služby je třeba co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby klient spatřuje a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. Při reklamaci vám zašleme e-mailem potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po obdržení reklamace zašle provozovatel klientovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem příjemce služeb.  

10.3. Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatele, v jejichž důsledku příjemce služeb plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb, ani nárok na vrácení peněz. 

10.4. Je-li klient spotřebitelem a vznikne‐li mezi klientem a provozovatelem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má klient právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele u České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz/informace-o-adr nebo na evropské platformě, nabízející spotřebitelům informace k online mimosoudnímu řešení sporů vzniklých z elektronického obchodu (ODR) na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.    

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku. 

11.2. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na webových stránkách provozovatele www.kralovstvipapousku.cz jsou výhradně jeho vlastnictvím nebo vlastnictvím stran spolupracujících s provozovatelem, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
Fotografie a videa zobrazená na webových stránkách www.kralovstvipapousku.cz jsou ilustrační. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11. 4. 2024.