Království papoušků

Exotické zážitky v Praze

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Jelikož si vážíme Vaší důvěry, mezi naše hlavní cíle patří ochránit Vaše data a soukromí. Rádi bychom Vás proto informovali, že s Vašimi osobními údaji nakládáme nejen podle povinností vyplývajících z právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a soukromí, ale rovněž i s odpovědnostní a řádnou péčí.

Správce osobních údajů je:

Království papoušků

zastoupené Pavlem Klikou, IČO: 71057749 

Křelovická 911/5

104 00 Praha – Uhříněves

Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:

– vyřízení objednávky

– vyřízení reklamace

– zodpovězení dotazů

Správce osobních údajů prohlašuje, že zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou mu Vámi poskytnuty.

Správce osobních údajů nezpracovává soubory cookies.

Správce osobních údajů využívá služby Google Analytics.


Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Království papoušků zastoupené Pavlem Klikou, IČO: 71057749 se sídlem Křelovická 911/5, 104 00 Praha – Uhříněves (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce:

adresa: Křelovická 911/5, 104 00 Praha – Uhříněves

telefonní číslo: +420 604 608 777

e-mail: ara-kakadu@email.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonný důvod
 • Vámi udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 1. Účel
 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky, reklamace jakož i výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které správce potřebuje pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, neboť bez jejich poskytnutí nemůže dojít k uzavření smlouvy či k plnění správce.
 • Zpracování osobních údajů probíhá rovněž i za účelem zasílání obchodních sdělení
 • Účel je rovněž pořízení fotografií a videí z návštěvy zákazníků, a to na právním důvodu čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, tomuto však jen tehdy, pokud zákazník v souladu s ustanovením čl. 4 bod 11 a čl. 7 nařízení (EU) 2016/679 vyjádří svůj souhlas, a to zaškrtnutím políčka „ANO“ v objednávkovém formuláři při učinění objednávky.

IV.

Doba uchování osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu
 • trvání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem
 • v případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, správce Vaše osobní údaje bude zpracovávat po dobu 10 let od jejich poskytnutí, nebo do odvolání takového souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání údajů v čl. IV. 1. správce osobní údaje vymaže.
 2.  Kamery umístěné na domě nejsou provozovány v rozporu s nařízením (EU) 2016/679.

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, které se podílejí na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy, dále zajišťující služby provozování e-shopu na webových stránkách a zajišťující marketingové a účetní služby.

VI.

Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:
 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • vznešení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. 2. těchto podmínek.
 1. Dále Vám přísluší právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

VII.

Cookies

1. Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

2. Správce používá tyto druhy cookies

2.1. Technické soubory cookies jsou nutné k provozu a k správnému fungování webových stránek. Mohou zde být cookies, které uchovávají Vaši volbu zvoleného nastavení a usnadňují procházení webových stránek. Na webových stránkách využíváme nezbytné cookies, které je možné zablokovat prostřednictví nastavení Vašeho prohlížeče

2.2. Analytické soubory cookies zajišťující analýzu návštěv webových stránek za účelem případné reakce na přetížení webových stránek a vytvářením reportů o návštěvnosti. K tomuto využíváme cookies třetích stran Google(Universal) Analytics, jejichž používání a ochrana údajů se řídí společností Google. Na webových stránkách nevyužíváme inzertní funkce (remarketing nebo přehled inzerce).

2.3. Funkční soubory cookies zaznamenávají informace o vámi provedených volbách a také nám umožňují přizpůsobit webové stránky vašim potřebám.

2.4. Marketingové soubory cookies shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

VIII.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 2. Dále správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
 3. Správce rovněž prohlašuje, že přístup k osobním údajům mají pouze jím pověřené osoby.
 4. Kamery umístěné na domě nejsou provozovány v rozporu s nařízením (EU) 2016/679.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a zároveň je v celém rozsahu přijímáte a souhlasíte s nimi.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021